Now showing items 1-1 of 1

    • 500 Vị La Hán 

      Trần, Lâm Biên (Hà Nội, 2011)
      Người đời biết đến 500 vị La Hán qua các pho tượng ở các ngôi chùa cổ. 500 vị La Hán này mỗi người một vẻ khác nhau nhưng đều được người đời kính phụng. Có một truyền thuyết được lưu truyền ở nhân gian về nguồn gốc của 500 ...