Now showing items 1-2 of 2

  • Lý thuyết mạch 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về những khái niệm cơ bản về mạch điện, các định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện như hai định luật Kirchhoff, phân tích mạch bằng phương pháp tần số, phương pháp toán tử (chuyển đổi qua miền ...
  • Lý thuyết mạch: Tập 1 

   Phương, Xuân Nhàn; Hồ, Anh Tuý (Khoa học kỹ thuật, 1999)
   Trình bày những khái niệm cơ bản về mạch điện, những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện, giới thiệu một số mạch điện đơn giản dưới tác động điều hoà và một chiều. Các mô hình cơ bản của mạch tuyến tính, bất biến.