Now showing items 1-3 of 3

  • Giáo trình kiểm toán 

   Phan, Trung Kiên (Giáo dục, 2007)
   Trong lần biên soạn này cuốn sách có sự tham gia trực tiếp của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Công ty kiểm toán: AASC, AFC, VACO. Đại diện lãnh ...
  • Giáo trình kiểm toán 

   Đồng, Thị Vân Hồng (Lao động, 2009)
   Giáo trình Kiểm toán đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, ...
  • Giáo trình lý thuyết kiểm toán 

   Nguyễn, Viết Lợi; Đậu, Ngọc Châu (Tài chính, 2007)
   Cuốn sách cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán, kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả thực tiễn và lý luận.