Now showing items 1-3 of 3

  • Lý thuyết và kỹ thuật Anten 

   Phan, Anh (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2007)
   Việc phát triển phương thức thông tin vô tuyến trong những năm gần đây với sự mở rộng phổ tần số đến các dải GHz đã nảy sinh nhiều loại Anten mới phù hợp và hiệu quả. Để hiểu thêm về vấn đề này mời các bạn tham khảo cuốn ...
  • Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập 

   Phan, Đức Dũng (Lao đông-Xã hội, 2010)
   Cuốn sách cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ tài chính ban hành.
  • Vật lý đại cương 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Vật lý đại cương được chia làm 3 học phần gọi là VL1, VL2, VL3 cung cấp tất cả những kiến thức đại cương về vật lý như: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, hạt nhân nguyên tử và một số vấn đề về vật liệu mới, ...