Now showing items 1-1 of 1

    • Văn Tâm Điêu Long 

      Lưu, Hiệp (Lao Động, 2009)
      Có thể nói Văn tâm điêu long là tác phẩm lý luận văn học đầy đủ đầu tiên của lý luận văn học Trung Quốc. Tác phẩm dường như đề cập đến tất cả các vấn đề thuộc về văn học: từ nguyên lý văn học đến thể loại văn học, từ lý ...