Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế tuyến đường K3 - J6 thuộc tỉnh Bắc Giang 

      Nguyễn, Thị Thảo (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Bắc Giang nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi giữa các tỉnh trong nước thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không và các cảng sông và cảng biển. Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung ...