Now showing items 1-1 of 1

    • Phương pháp tìm dạng phổ biến đóng 2 chiều, 3 chiều và ứng dụng 

      Nguyễn, Như Quyết (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Cấu trúc đồ án: Chương 1: giới thiệu tổng quan về KPTT và KPDL. Chương 2: Tìm hiểu phương pháp khai phá tập phổ biến. Chương 3: Tìm hiểu phương pháp khai phá tập phổ biến đóng trong không gian. Chương 4 Cài đặt chương ...