Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu một số giải pháp trong E-Marketing và ứng dụng 

      Nguyễn, Văn Mỹ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực mở cửa thị trường, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Internet và công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là sự dịch chuyển kinh doanh truyền thống sang kinh doanh ...