Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý 

      Hoàng, Bảo Tuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Trạm biến áp là thiết bị rất quan trọng trong hệ thống điện, đảm nhiệm chức năng tăng điện áp ở đầu nguồn phát nhằm giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải điện năng đến phụ tải tiêu thụ điện, đồng thời hạ điện ...