Now showing items 1-1 of 1

    • Để tiến thân trong công việc. Nhân viên trong thế giới phẳng 

      Nhóm sức sống mới (Trẻ, 2008)
      Tỏ ra giỏi giang hơn người là một điều nguy hiểm nhưng nguy hiểm nhất là chứng tỏ mình không lỗi lầm hay nhược điểm. Sự đố kỵ sẽ sinh ra kẻ thù thầm lặng, biết khôn, bạn nên thỉnh thoảng giả vờ phạm lỗi hoặc thú nhận một ...