Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ thuật nuôi các rô phi vằn 

      Phạm, Văn Trang; Nguyễn, Trung Thành (Nông nghiệp, 2004)
      Ebook Kỹ thuật nuôi cá rô phi vằn tập hợp những hướng dẫn nuôi cá rô phi vằn như giới thiệu đặc điểm sinh học cá rô phi vằn, môi trường sống cá rô phi vằn, chuẩn bị ao ương nuôi cá rô phi, kỹ thuật cho cá rô phi vằn đẻ, ...