Now showing items 1-1 of 1

    • Vệ sinh và an toàn thực phẩm 

      Nguyễn, Đức Lượng; Phạm, Minh Tâm (Đại học kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012)
      An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm nên nhất thiết phải có sự ...