Now showing items 1-1 of 1

    • Marco Polo Du Ký 

      T'Sertevens, A. (Văn hóa thông tin, 2009)
      Hiện nay Marco Polo được nhiều người coi là một trong những du hành gia vĩ đại nhất, mặc dầu rằng những người thời ông chỉ coi ông như một người biết kể chuyện dí dỏm tài tình, còn những câu chuyện của ông là những chuyện ...