Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà lãnh đạo trong bạn 

      R.Levine, Stuart; Michael, A. Crom (Nxb. Trẻ, 2009)
      Trong cuốn Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn tác giả phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm, chia sẻ của những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới sẽ giúp bạn hiểu được sự ảnh hưởng từ sự tác động này.