Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch Sử Cờ Bạc 

      Qua, Xuân Nguyên (Nxb. Trẻ, 2008)
      Xưa nay, ai cũng biết tác hại của cờ bạc. Người Việt Nam có câu: "Cờ bạc là bác thằng bần", Bồ Tùng Linh trong Liêu Trai Chí Dị, truyện Đỗ Phủ (Bùa đánh bạc) còn có cả một thiên văn chương biền ngẫu phê phán cờ bạc như sau ...