Now showing items 1-1 of 1

    • Thủy Động Lực Học 

      L. Đ. Lanđau; Lifsitx, E. M. (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
      Chất lỏng lý tưởng. Chất lỏng nhớt. Tính cháy rối. Lớp biên. Sự dẫn nhiệt trong chất lỏng. Sự khuếch tán. HIện tượng mặt ngoài. Âm. Sóng va chạm. Chuyển động một chiều của khí nén được. Sự giao nhau của các mặt gián đoạn. ...