Now showing items 1-1 of 1

    • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Xây Dựng Nhà Vùng Bão Lụt 

      K. J. Macks (Xây Dựng, 2006)
      Thu thập thực tế. Giải quyết vấn đề xây dựng nhà vùng bảo lụt tại các nước đang phát triển. Giới thiệu các mẫu nhà. Hướng dẫn cách xây nhà ở vùng nông thôn hay bị bão lụt.