Now showing items 1-1 of 1

    • Sổ Tay Cán Bộ Thú Y Cơ Sở 

      Cục Thú Y Lai Châu (Nông Nghiệp, 2007)
      Chuẩn đoán bệnh gia súc. Dược thú y. Bệnh truyền nhiễm. Bệnh ký sinh trùng. Bệnh nội sản khoa. Bệnh ngoại khoa.