Now showing items 1-1 of 1

    • Sổ Tay Y Học Người Cao Tuổi 

      A. Merriman (Y Học, 2007)
      Tuổi tác trên thế giới và tuổi tác của con người. Đón hiểu những nhu cầu về y học của người cao tuổi hiện nay. Dễ mất thăng bằng hay té ngã. Bất động cơ thể và loét. Không cầm được tiểu tiện. Bệnh Parkinson. Đột quỵ. Bệnh ...