Now showing items 1-2 of 2

  • Bụi Trần Lắng Đọng 

   A Lai (2009)
   Với "Bụi trần lắng đọng", bạn đọc sẽ được đến một miền đất lạ - miền bắc của các Thổ ti người dân tộc Tạng, có những phong tục truyền đời kỳ thú.Trong cái thế giới kì thú ấy, bạn sẽ gặp một "thằng ngốc" – sản phẩm của vị ...
  • Bụi trần lắng đọng 

   A Lai (Nxb. Phụ nữ, 2008)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Với "Bụi trần lắng đọng", bạn đọc sẽ được đến một miền đất lạ - miền bắc của các Thổ ti người dân tộc Tạng, có những phong tục truyền đời kỳ thú. Trong cái thế giới kì thú ấy, bạn sẽ gặp một "thằng ...