Now showing items 27804-27823 of 30102

  • VAC Tầm Cao Mới Của Nghề Làm Vườn 

   Đường, Hồng Dật (Nông Nghiệp, 2004)
   mô hình VAV. Hướng dẫn thiết kế VAC, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt.
  • VAC Và Đời Sống 

   Đại Học Vinh (Nông Nghiệp, 2004)
   Mô hình VAC. Hướng dẫn thiết kế VAC, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt.
  • Vaccine Adjuvants. Preparation Methods and Research Protocols 

   OHagan, Derek T. (Humana Press, 2010)
   Derek T. O'Hagan and a team of expert vaccinologists and pharmacologists thoroughly describe the preparation, characterization, and evaluation of a wide range of alternative vaccine adjuvants for use in preclinical studies. ...
  • Vagueness in the Law: Philosophical and Legal Perspectives 

   Keil, Geert; Poscher, Ralf (Oxford University Press, 2017)
   Vague expressions are omnipresent in natural language. As such, their use in legal texts is virtually inevitable. If a law contains vague terms, the question whether it applies to a particular case often lacks a clear ...
  • Vai Trò Của Gia Đình Trong Việc Xây Dựng Nhân Cách Của Con Người Việt Nam 

   Lê, Thi (Phụ Nữ, 2006)
   Đề tài tập trung nêu các vấn đề sau: Con người và vấn đề xã hội hoá. Vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách; Chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước trong sự phát triển gia đình Việt Nam; ...
  • Vai Trò Của Hải Phỉ Trong Chiến Thắng Kỷ Dậu 

   Nguyễn, Duy Chính (2010)
   Trân trọng giới thiệu bài viết Vai Trò Của Hải Phỉ Trong Chiến Thắng Kỷ Dậu của tác giả Nguyễn Duy Chính. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Vai trò của hệ giằng, xà gồ trong sự làm việc không gian của khung thép nhà công nghiệp 

   Vũ, Quang Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương I: Sơ bộ tính toán tải trọng. Chương II: Sơ bộ thiết kế tiết diện cột, dầm, xà gồ và giằng mái. Chương III: Tính toán nội lực bằng phần mềm. Chương IV: So sánh nội lực, chuyển ...
  • Vai Trò Của Việt Nam Trong Asean 

   Trung Tâm Dữ Kiện Tư Liệu Thông Tấn Xã Việt Nam (Thông Tấn, 2008)
   ASEAN - 40 năm hội nhập và phát triển. Vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Các tuyên bố, hiệp ước của ASEAN.
  • Vai Trò Của Đoàn Thanh Niên Với Phong Trào Sáng Tạo Trẻ Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa 

   Nguyễn, Hoàng Hiệp (Hà Nội, 2006)
   Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vai trò của Đoàn Thanh niên (TN) đối với các phong trào, các hoạt động lao động sáng tạo của TN. Trình bày thực trạng các phong trào, các hoạt động sáng tạo của TN nhằm tổng kết, đánh giá, rút ...
  • Vai trò điện tử công suất trong xe điện lai và xe điện lai có cấp điện từ nguồn ngoài 

   Thân, Ngọc Hoàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   In this paper a brief review of the current trends and future vehicle strategies and the function of power electronic subsystems are described. The requirements of power electronic compo- nents and electric motor drives ...
  • Valentin 

   Minh Thy (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Valentin của tác giả Minh Thy. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Valentine Cuối Cùng 

   Cannons, Lisa (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Valentine Cuối Cùng của tác giả Lisa Cannons. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Valentine'S Day: Ngày Của Tình Yêu Và Thân Ái 

   Lý, Lạc Long (2010)
   Trân trọng giới thiệu bài tạp văn Valentine'S Day: Ngày Của Tình Yêu Và Thân Ái của tác giả Lý Lạc Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Value Creation through Engineering Excellence: Building Global Network Capabilities 

   Gregory, Mike; Zhang, Yufeng (Palgrave Macmillan, 2018)
   This book provides a systematic framework for effectively creating value through engineering in global business networks, and contributes to an increasingly important branch of engineering operations. By updating the ...
  • Valuing music in education : a Charles Fowler reader 

   Fowler, Charles; Resta, Craig (Oxford University Press, 2017)
   Noted music education and arts activist Charles Fowler has inspired music educators for more than 60 years. In this book, editor Craig Resta brings together the most important of Fowler's writings from the journal Musical ...
  • Valuing People and Technology in the Workplace: A Competitive Advantage Framework 

   Hughes, Claretha (IGI Global, 2012)
   People as Technology introduces a more proactive, strategic approach to bring employees into, and develop them within, an organization. Interpreting and accepting this concept requires managers to think of employees as ...
  • Vang Bóng Một Thời 

   Nguyễn, Tuân (2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Vang Bóng Một Thời của tác giả Nguyễn Tuân. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Vang Bóng Một Thời 

   Thương Giang (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Vang Bóng Một Thời của tác giả Thương Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Vanđơma Và Các Con Gái 

   Andersen, Hans Christian (2008)
   Trân trọng giới thiệu truyện cổ tích Vanđơma Và Các Con Gái của tác giả Hans Christian Andersen. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Variability of Wind and Wind Power 

   Mur-Amada, Joaquin; Bayod-Rujula, Angel (INTECH Open Access Publisher, 2010)
   The installed capacity for wind power is increasing substantially in response to the worldwide interest in low-emissions power sources and a desire to decrease the dependence on petroleum. The European Union directive ...