Now showing items 22826-22845 of 30102

  • T.T.Kh Nàng Là Ai 

   Thế Nhật (2011)
   Trân trọng giới thiệu bài viết T.T.Kh Nàng Là Ai của tác giả Thế Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ta Đã Làm Chi Đời Ta 

   Vũ, Hoàng Chương (2008)
   Trân trọng giới thiệu cuốn tạp văn Ta Đã Làm Chi Đời Ta của tác giả Vũ Hoàng Chương. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Taekwon-Do - Kỹ Thuật Căn Bản 

   Dương, Quốc (Thể dục thể thao, 2007)
   Nhằm đáp ứng việc tìm hiểu, nghiên cứu một phần sự mong mỏi tìm tòi của bạn đọc về việc tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng các môn phái võ khác nhau, cuốn sách này đã được tác giả Dương Quốc biên soạn, rút gọn từ tài liệu ...
  • Tai Nạn Kinh Hoàng 

   Greene, Graham (2009)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Tai Nạn Kinh Hoàng của tác giả Graham Greene. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Taichi Thái Cực Quyền Dưỡng Sinh 

   Chaline, Eric (Phụ nữ, 2007)
   Thái Cực Quyền Dưỡng Sinh nay được biết đến như là một môn thể dục dưỡng sinh, có tác dụng tị liệu tốt và được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Tập luyện Thái Cực Quyền sẽ giúp bình ổn tinh thần và cảm xúc, đều ...
  • TAIL RISK HEDGING: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets 

   Bhansali, Vineer (McGraw-Hill Education, 2014)
   TAIL RISKS originate from the failure of mean reversion and the idealized bell curve of asset returns, which assumes that highly probable outcomes occur near the center of the curve and that unlikely occurrences, good and ...
  • Tainted : how philosophy of science can expose bad science 

   Frechette, Shrader; Sharon, Kristin (Oxford University Press, 2014)
   Three-fourths of scientific research in the United States is funded by special interests. Many of these groups have specific practical goals, such as developing pharmaceuticals or establishing that a pollutant causes only ...
  • Taken for Grantedness: The Embedding of Mobile Communication into Society 

   Ling, Richard (MIT Press, 2012)
   Why do we feel insulted or exasperated when our friends and family don't answer their mobile phones? If the Internet has allowed us to broaden our social world into a virtual friend-net, the mobile phone is an instrument ...
  • Taking a closer look 

   Holzwarth, Frédéric; Rüger, Nadja; Wirth, Christian (2015)
   Biodiversity and ecosystem functioning (BEF) research has progressed from the detection of relationships to elucidating their drivers and underlying mechanisms. In this context, replacing taxonomic predictors by trait-based ...
  • A tale of two seas 

   Gubili, Chrysoula; Sims, David W.; Veríssimo, Ana (2014)
   Elasmobranchs represent important components of marine ecosystems, but they can be vulnerable to overexploitation. This has driven investigations into the population genetic structure of large-bodied pelagic sharks, but ...
  • Talent management in healthcare : exploring how the world's health service organisations attract, manage and develop talent 

   Turner, Paul (Palgrave Macmillan, 2018)
   Providing a global perspective on the increasingly important concept of talent management in the health sector, this significant new text brings together evidence and research findings to suggest how healthcare organisations ...
  • Tales of the ex-apes : how we think about human evolution 

   Marks, Jonathan (University of California Press, 2015)
   What do we think about when we think about human evolution? With his characteristic wit and wisdom, anthropologist Jonathan Marks explores our scientific narrative of human origins—the study of evolution—and examines its ...
  • Tales of the quantum: understanding physics’ most fundamental theory 

   Hobson, Art (Oxford University Press, 2017)
   Tales of the Quantum is a discussion of the fundamental principles of quantum physics for the non-scientific reader. Hobson brings together examples that illustrate the simple and logical consistency of what otherwise is ...
  • Tales of the quantum: understanding physics’ most fundamental theory 

   Hobson, Art (Oxford University Press, 2017)
   Tales of the Quantum is a discussion of the fundamental principles of quantum physics for the non-scientific reader. Hobson brings together examples that illustrate the simple and logical consistency of what otherwise is ...
  • Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam 

   Burchett, Winfred (Thông tin Lý luận, 1986)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách Tam giác Trung quốc - Campuchia - Việt nam của Winfred Burchett cung cấp được nhiều tư liệu, có thể giúp ta vẽ nên một bức tranh khá đầy đủ về cuộc sống của nhân dân Campuchia trong cái ...
  • Tam Hạ Nam Đường 

   Unknown author (2009)
   Bộ Tam Hạ Nam Đường là một truyện thuộc đời Tống của nước Trung Hoa, khởi đầu từ vua Tống Thái Tổ tức là Triệu Khuông Dẫn lập quốc, truyền đến đời vua Tống Chơn Tôn. Trong thời gian ấy, nước Tống chinh phục các nước lân ...
  • Tam Quốc 

   Thành, Quân Ức (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007)
   Trước khi ra đời, cuốn Tam Quốc (nguyên văn: Thuỷ chử Tam quốc - tạm dịch Lẩu Tam Quốc) của Thành Quân Ức được đăng nhiều kỳ trên tờ Tài chính quốc tế. Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn ...
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Toàn Tập 

   La, Quán Trung (2008)
   Tam Quốc diễn nghĩa là pho tiểu thuyết lịch sử ưu tú của nền văn học cổ Trung Quốc được độc giả khắp thế giới yêu thích, say mê.Trong suốt 120 hồi của tác phẩm, ngòi bút của nhà văn La Quán Trung đã làm sống lại cả một ...
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tập 1 

   La, Quán Trung (Văn Học, 2007)
   Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong những bộ sách có ảnh hưởng sâu rộng nhất thời xưa, bởi nó hàm chứa những chiến lược dùng người, dùng quân, dùng mưu và triết lí sống vô cùng sâu sắc. Bộ truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa sử ...
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tập 10 

   La, Quan Trung (Văn Học, 2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết dã sử Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tập 10 của tác giả La Quan Trung. Mời các bạn cùng tham khảo.