Now showing items 19896-19915 of 28451

  • Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Q2 - Động Đình Hồ Ngoại Sử 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q2 - Động Đình Hồ Ngoại Sử của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Q3 - Cẩm Khê Di Hận 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q3 - Cẩm Khê Di Hận của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Q4- Anh Hùng Tiêu Sơn 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q4 - Anh Hùng Tiêu Sơn của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Q5- Thuận Thiên Di Sử 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q5 - Thuận Thiên Di Sử của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Q6- Anh Hùng Bắc Cương 

   Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Q6 - Anh Hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Qua Cầu Chợt Nghĩ Thương Mình 

   Đỗ, Tuyết Mai (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Qua Cầu Chợt Nghĩ Thương Mình của tác giả Đỗ Tuyết Mai. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Qua Cầu Nhớ Người 

   Nguyễn, Ngọc Tư (2008)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Qua cầu nhớ người của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Qua Rồi... Con Sóng Dữ 

   Phạm, Lệ An (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Qua Rồi... Con Sóng Dữ của tác giả Phạm Lệ An. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • A Qualitative Approach to Inverse Scattering Theory 

   Cakoni, Fioralba; Colton, David (Springer, 2014)
   Inverse scattering theory is an important area of applied mathematics due to its central role in such areas as medical imaging , nondestructive testing and geophysical exploration. Until recently all existing algorithms ...
  • Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume I: Theories and New Approaches 

   Ciesielska, Malgorzata; Jemielniak, Dariusz (Palgrave Macmillan, 2018)
   This book brings together key theories behind qualitative research, whilst drawing attention to novel, cutting-edge approaches to data gathering, such as visual anthropology and storytelling. Offering a comprehensive guide ...
  • Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume II: Methods and Possibilities 

   Ciesielska, Malgorzata; Jemielniak, Dariusz (Palgrave Macmillan, 2018)
   This book provides a thorough review of tested qualitative methods often used in organization studies, and outlines the challenges and essential requirements of designing a qualitative research project. The methods examined ...
  • Quality management in a lean health care environment 

   Collins, Daniel; Mannon, Melissa (Business Expert Press, 2015)
   Infusing quality in a lean healthcare setting has one ultimate goal--to improve care delivery and, in doing so, increase the value of the experience for the patient. Process quality, patient expectations, and the patient ...
  • Quality strategy for research and development 

   Tu, Mao-Hsiung; Shiu, Ming-Li; Jiang, Jui-Chin (Wiley, 2013)
   Providing readers with a clear, useful framework for systems engineering, this book integrates the Japanese and Western perspectives of Quality Function Deployment (QFD) and relates its unique framework to current, widely ...
  • Quan Âm Thị Kính 

   Điển Tích Phật Giáo (knxb, 2009)
   Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiếp thứ ...
  • Quan Âm Thị Kính 

   Tịnh Thuỷ (2010)
   Trân trọng giới thiệu bài viết Quan Âm Thị Kính của tác giả Tịnh Thuỷ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Quan Âm Thị Kính 

   Khuyết Danh (2009)
   Trân trọng giới thiệu cuốn truyện thơ Quan Âm Thị Kính. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản (1991 – 2010) 

   Trịnh, Thị Định, PGS. TS.; Trần, Hữu Trung (Huế, 2014)
   Quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản (1991 - 2010) nhằm Làm rõ tiến trình và những nội dung trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh của ASEAN với Trung Quốc và với Nhật Bản sau ...
  • Quan Hệ Công Chúng Biến Công Chúng Thành Fan Của Doanh Nghiệp 

   Mpdf (Nxb. Trẻ, 2007)
   Quan hệ công chúng là gì? Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp.
  • Quan Hệ Hữu Nghị, Đoàn Kết Đặc Biệt Và Hợp Tác Toàn Diện Việt Nam Lào 

   Đào, Duy Cát (Hà Nội, 2010)
   Quan hệ hữu nghị, Đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.