Now showing items 17159-17178 of 30313

  • Na-Pô-Lê-Ông Bô-Na-Pác 

   Lê, Ê.Tác (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Na-Pô-Lê-Ông Bô-Na-Pác của tác giả Ê.Tác-Lê. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nabokov: The Mystery of Literary Structures 

   Toker, Leona (Cornell University Press, 2016)
   Vladimir Nabokov described the literature course he taught at Cornell as "a kind of detective investigation of the mystery of literary structures." Leona Toker here pursues a similar investigation of the enigmatic structures ...
  • The naked and the lens: a guide to nude photography 

   Benjamin, Louis (Focal Press, 2010)
   This book was only possible through the contributions and inspiration of a lot of people, and I’m certain that what I’m writing here will not cover everyone, or do justice to the people who are mentioned. You all have my ...
  • Naked Marketing: The Bare Essentials 

   Grede, Robert (Marquette University, 2005)
   Strip away the mystique and learn what you really need to do to increase your company's sales and profits. This 3rd edition of Rob Grede's international bestseller has been updated to include social media and online marketing ...
  • Nam Bộ Dân Tộc Và Tôn Giáo 

   Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (Khoa học xã hội, 2007)
   Quyển sách bàn về Dân tộc học - Tôn giáo như là một ngành khoa học chuyên biệt của dân tộc học nghiên cứu tín ngưỡng và tôn giáo theo 3 định hướng kinh điển: nghiên cứu xem tín ngưỡng và tôn giáo như một nhu cầu văn hoá ...
  • Nam Cao Toàn Tập. Tập 1 

   Nam Cao (Văn Học, 2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nam Cao Toàn Tập. Tập 1. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nam Cao Toàn Tập. Tập 2 

   Nam Cao (Văn Học, 2011)
   Trân trọng giới thiệu cuốn Nam Cao Toàn Tập. Tập 2. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • An Nam Chí Lược 

   Lê, Tắc (Lao động, 2002)
   Nội dung sự thực lịch sử nước ta chứa đựng trong bộ sách này thật đa dạng và phong phú. An Nam chí lược là một nguồn tư liệu quan trọng, một phương pháp cho những bộ lịch sử Đại Việt của các tác giả khác (không nhiều lắm) ...
  • An Nam Chí Lược 

   Lê, Tắc (knxb, 2006)
   Nội dung sự thực lịch sử nước ta chứa đựng trong bộ sách này thật đa dạng và phong phú. An Nam chí lược là một nguồn tư liệu quan trọng, một phương pháp cho những bộ lịch sử Đại Việt của các tác giả khác (không nhiều lắm) ...
  • An Nam chí lược 

   Lê, Tắc; Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam: biên dịch (Viện Đại Học Huế, 1961)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. An Nam chí lược trình bày về lịch sử nước ta với nội dung phong phú và đa dạng. Cuốn sách là một nguồn tư liệu quan trọng, một phương pháp biên soạn lịch sử đáng được ghi nhận, tham khảo, nó bổ sung ...
  • Nam Hải dị nhân 

   Phan, Kế Bính (Nxb. Trẻ, 1988)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Nam Hải dị nhân liệt truyện của Phan Kế Bính (1875 – 1921) là một bộ sưu tập nổi tiếng về các truyền tích, dã sử ở nước ta. Bằng một lối văn kể chuyện thật sinh động, tác giả đã giúp ta ôn lại lịch ...
  • Nam Hoa Kinh 

   Trang Tử (2009)
   Nội thiên. Học thuyết của Trang Tử. Tiêu diêu dổng Bình. Tề vật luận. Đức sung phù.
  • An Nam Phong Tục Sách 

   Mai, Viên Đoàn Triển (Hà Nội, 2010)
   Phong tục người Việt.
  • Nam Phương Hoàng Hậu 

   Nguyễn, Văn Lục (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nam Phương Hoàng Hậu của tác giả Nguyễn Văn Lục. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nam Phương Hoàng Hậu Cuối Cùng Triều Nguyễn 

   Lý, Nhân; Phan, Thứ Lang (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nam Phương Hoàng Hậu Cuối Cùng Triều Nguyễn của tác giả Lý Nhân - Phan Thứ Lang. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nam Phương Hoàng Hậu: Bà Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Triều Nguyễn 

   Tôn, Thất An Cựu (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nam Phương Hoàng Hậu: Bà Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Triều Nguyễn của tác giả Tôn Thất An Cựu. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nam quốc sơn hà 

   Trần, Đại Sỹ
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Nếu bạn là một độc giả yêu thích thể loại truyện kiếm hiệp có hòa trộn yếu tố lịch sử hẳn bạn sẽ rất thích thú khi theo dõi những câu chuyện của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ, một câu chuyện khiến ...
  • Nam Thiên Đại Hiệp 

   Vũ, Quân (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Nam Thiên Đại Hiệp của tác giả Vũ Quân. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nam Trung Bộ – Vùng Đất, Con Người 

   Đinh, Văn Thiên; Nguyễn, Trung Minh; Hoàng, Thế Long (Quân đội nhân dân, 2010)
   Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội và thắng cảnh Nam Trung Bộ. Phần 2: Văn hóa truyền thống Nam Trung Bộ.
  • Nam Vô Tửu 

   Trần, Huy Phụng (2011)
   Trân trọng giới thiệu vở hài kịch Nam Vô Tửu của tác giả Trần Huy Phụng. Mời các bạn cùng tham khảo.