Now showing items 15341-15360 of 30102

  • M & A Căn Bản: Các Bước Quan Trọng Trong Quá Trình Mua Bán Doanh Nghiệp Và Đầu Tư 

   Frankel, Michael E. S. (Tri Thức, 2009)
   Các bên tham gia. Quyết định mua hoặc bán. Những chuẩn bị của bên mua. Bên bán chuẩn bị cho thương vụ. Quá trình diễn ra thương vụ mua bán. Thẩm định chi tiết. Định giá. Lập kế hoạch sát nhập. Các vấn đề tài chính. Kế thúc ...
  • M. Information Systems 

   Baltzan, Paige (McGraw Hill Higher Education, 2017)
   Information Systems is a visual, magazine format designed to engage your students from the start! Saturated with fascinating, sometimes hard-to-believe real examples will keep them reading throughout the course. Baltzans ...
  • M. Information Systems 

   Baltzan, Paige (McGraw-Hill Education, 2017)
   Information Systems is a visual, magazine format designed to engage your students from the start! Saturated with fascinating, sometimes hard-to-believe real examples will keep them reading throughout the course. Baltzans ...
  • Ma Ảnh Huyền Cơ 

   Độc, Cô Hồng (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Chiến Hữu 

   Mạc, Ngôn (Văn Học, 2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Chiến Hữu của tác giả Mạc Ngôn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Diện Ngân Kiếm 

   Kim Vũ (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Diện Ngân Kiếm của tác giả Kim Vũ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Hoàn Lãnh Nhân 

   Ngọa, Long Sinh (2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Hoàn Lãnh Nhân của tác giả Ngọa Long Sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Ném Đá 

   Bình, Nguyên Lộc (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Ma Ném Đá của tác giả Bình Nguyên Lộc. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Nữ Đa Tình 

   Giả, Kim Dung (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Sói 

   Vargas, Fred (Hội Nhà Văn, 2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Sói của tác giả Fred Vargas. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Thần Quỷ Kiếm 

   Giả, Cổ Long (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Thần Quỷ Kiếm của tác giả Giả Cổ Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Thổi Đèn. Tập 1: Thành Cổ Tinh Tuyệt 

   Thiên Hạ Bá Xướng (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Tập 1: Thành Cổ Tinh Tuyệt của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Thổi Đèn. Tập 2: Mê Động Long Lĩnh 

   Thiên Hạ Bá Xướng (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Tập 2: Mê Động Long Lĩnh của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Thổi Đèn. Tập 3: Trùng Cốc Vân Nam 

   Thiên Hạ Bá Xướng (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Tập 3: Trùng Cốc Vân Nam của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Thổi Đèn. Tập 4: Thần Cung Côn Luân 

   Thiên Hạ Bá Xướng (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Tập 4: Thần Cung Côn Luân của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Tiêu 

   Liễu, Tàng Dương (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Tiêu của tác giả Liễu Tàng Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Túy Và Phòng Chống Ma Tuy Trong Cộng Đồng 

   Nguyễn, Quốc Nhật (Lao Động, 2004)
   Các văn bản pháp quy về phòng chống ma túy, hướng dẫn cách phòng chống ma túy trong cộng đồng.
  • Ma Đao 

   Cổ, Long (2009)
   Trân trọng giới thiệu truyện Ma đao của tác giả Cổ Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Đao Sát Tinh 

   Ngọa, Long Sinh (2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Ma Đao Sát Tinh của tác giả Ngọa Long Sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ma Đậu 

   Bùi, Hiển (2009)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Ma Đậu của tác giả Bùi Hiển. Mời các bạn cùng tham khảo.