Now showing items 9222-9241 of 30313

  • The Ha Long Bay And The Quang Ninh Province= Vịnh Hạ Long Và Tỉnh Quảng Ninh 

   Đỗ, Phương Quỳnh (Thế giới, 2007)
   Giới thiệu vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, di sản thiên nhiên thế giới.
  • Habermas: Introduction and Analysis 

   Ingram, David (Cornell University Press, 2010)
   The work of Habermas (b. 1929) has been highly influential both in philosophy and across many disciplines in the social sciences. David Ingram here provides an accessible introduction to Habermass complex thought as it ...
  • Hack This: 24 Incredible Hackerspace Projects from the DIY Movement 

   Baichtal, John (Que, 2011)
   Join today’s new revolution in creativity and community: hackerspaces. Stop letting other people build everything for you: Do it yourself. Explore, grab the tools, get hands-on, get dirty…and create things you never imagined ...
  • Hackers and Painters - Big Ideas from the Computer Age 

   Graham, Paul (O'Reilly Media, 2010)
   The computer world is like an intellectual Wild West, in which you can shoot anyone you wish with your ideas, if you're willing to risk the consequences. --from Hackers & Painters: Big Ideas from the Computer Age, by Paul ...
  • Hacking the Kinect 

   Kramer, Jeff (2012)
   Hacking the Kinect is the technogeek's guide to developing software and creating projects involving the groundbreaking volumetric sensor known as the Microsoft Kinect. Microsoft's release of the Kinect in the fall of 2010 ...
  • Hai Bờ Thương Nhớ 

   Trần, Thị Bảo Châu (2002)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hai Bờ Thương Nhớ của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Chiếc Lược 

   Đào, Huy Kiên (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Chiếc Lược của tác giả Đào Huy Kiên. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Chị Em 

   Cung, Thị Lan (2008)
   Trân trọng giới thiệu truyện Hai chị em của tác giả Cung Thị Lan. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Chị Em 

   Dailey, Janet (2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hai Chị Em của tác giả Janet Dailey. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Chữ 

   Allende, Isabel (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Chữ của tác giả Isabel Allende. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Dòng Sông Thủy Tinh 

   Võ, Nghiêm Phương (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hai Dòng Sông Thủy Tinh của tác giả Võ Nghiêm Phương. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Khách Hàng Kỳ Lạ 

   Lam (2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Khách Hàng Kỳ Lạ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Khối Tình 

   Hồ, Biểu Chánh (2006)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hai Khối Tình của tác giả Hồ Biểu Chánh. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại Hải Phòng 

   Bộ tư lệnh quân khu 3 (Hải Phòng, 1977)
   Trình bày sự kiện lịch sử ở thành phố Hải phòng hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ.
  • Hai Mẹ Con 

   Trần, Hồng Văn (2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Mẹ Con của tác giả Trần Hồng Văn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Mươi Năm Sau 

   Dumas, A. (Văn Học, 2009)
   Hai mươi năm sau là tập thứ hai trong thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba gồm: Ba Người Lính Ngự Lâm, Hai Mươi Năm Sau và Tử Tước De Bragelonne (hay Mười năm sau nữa). Hai mươi năm sau diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nước ...
  • Hai Mươi Năm Sau 

   Dumas, Alexandre (2009)
   Hai mươi năm sau là tập thứ hai trong thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba gồm: Ba Người Lính Ngự Lâm, Hai Mươi Năm Sau và Tử Tước De Bragelonne (hay Mười năm sau nữa). Hai mươi năm sau diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nước ...
  • Hai Mươi Sáu Anh Chàng Và Một Cô Gái 

   Gorki, Maxim (2006)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Mươi Sáu Anh Chàng Và Một Cô Gái của tác giả Maxim Gorki. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Người Đến Từ Phương Xa 

   Dương Thụy (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Người Đến Từ Phương Xa của tác giả Dương Thụy. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hai Nửa 

   Nguyễn, Minh Thiên Kim (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hai Nửa của tác giả Nguyễn Minh Thiên Kim. Mời các bạn cùng tham khảo.