Recent Submissions

 • Khai thác hiệu quả loại hình du lịch văn hóa tại di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội 

  Vũ, Thị Thơ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Một số cơ sở lý luận về di sản văn hóa và du lịch văn hóa. Chương 2: Thực trạng khai thác các giá trị của Hoàng thành Thăng Long phục vụ phát triển du lịch văn hóa. Chương ...
 • Phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững 

  Trần, Vinh Tiến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch sinh thái và phát triển du lịch bền vững. Chương 2: Thực trang hoạt động du lịch sinh thái tại Cô Tô, Quảng Ninh. Chương 3: Giải pháp phát triển ...
 • Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Hải Phòng 

  Trần, Thị Thúy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hình ảnh điểm đến du lich. Chương 2: Thực trạng hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Hải Phòng. Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng ...
 • Khai thác Lễ hội hoa Tam giác mạch ở Hà Giang phục vụ phát triển du lịch 

  Phạm, Thị Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về loại hình du lịch lễ hội và lễ hội hoa. Chương 2: Thực trạng khai thác Lễ hội hoa Tam giác mạch ở Hà Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Lễ ...
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng 

  Nguyễn, Tuấn Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh lữ hành. Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng. Chương 3: Một số ...
 • Tìm hiểu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở huyện Kiến Thụy - Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch 

  Đào, Xuân Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về lễ hội, du lịch lễ hội và tổng quan về huyện Kiến Thụy - Hải Phòng. Chương 2. Tìm hiểu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở huyện Kiến Thụy và thực trạng ...
 • Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng Plaza 

  Đặng, Thị Mỹ Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1. Cơ sở lí luận về công tác quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Chương 2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng Palaza. Chương 3. Một số biện ...
 • Tìm hiểu và khai thác văn hóa Then của người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch 

  Bùi, Thị Ngọc Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương I: Khái quát chung về văn hóa tộc người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Chương II: Văn hóa Then của người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Chương III: Thực ...
 • Phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại Làng chài Việt Hải, Cát Bà, Hải Phòng 

  Tống, Ngọc Huân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Khái quát về loại hình du lịch homestay Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch homestay tại làng chài Việt Hải - Cát Bà. Chương 3: Giải pháp phát triển loại hình du lịch ...
 • Đại cương lịch sử Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cái nhìn tổng quan về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy đến thời kỳ hiện đại. Kỹ năng: Thông qua các hoạt động học tập trên lớp, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm ...
 • Cơ sở kinh tế du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm về du lịch và kinh tế du lịch, nội dung cơ bản của kinh tế du lịch
 • Địa lý du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học: Nghiên cứu tổng hợp mọi loại tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và xác định phương hướng cơ bản của việc khai thác các loại tài nguyên ấy. Nghiên cứu nhu cầu du lịch, cơ sở hạ tầng ...
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
 • Chuyên đề quản trị kinh doanh lữ hành 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm 3 chuyên đề. Giới thiệu cho sinh viên khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực và quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành
 • Văn học dân gian 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp những kiến thức về diện mạo của văn học dân gian Việt Nam nói chung
 • Văn học Việt Nam 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về văn học viết Việt Nam. Giúp sinh viên nắm chắc tiến trình văn học viết Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, đặc điểm nổi bật cũng như vị trí của từng giai đoạn.
 • Văn hóa ẩm thực 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cơ sở lý luận về văn hóa ẩm thực, so sánh ẩm thực phương Đông và ẩm thực phương Tây qua một số nền ẩm thực tiêu biểu, tập trung giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
 • Thực hành nghiệp vụ khách sạn 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
 • Tổ chức sự kiện 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức sự kiện.
 • Văn hóa trong kinh doanh du lịch 

  Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Những nhân tố tác động đến kinh doanh du lịch, các nguyên tắc quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, các hình thức quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, chính sách ...

View more