Now showing items 21-25 of 25

  • Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Viết ...
  • Tạp chí Kiến trúc số 287 tháng 3 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Hành lang xanh sông Nhuệ: Cơ hội và thách thức trong sự phát triển của quận Nam Từ Liêm/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 38 – 40. 2. Không gian kiến trúc đô thị quận Nam Từ Liêm: Dấu ấn ...
  • Tạp chí Kiến trúc số 289 tháng 5 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Mô hình nhà thụ động áp dụng cho chung cư cao tầng ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Minh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 40 – 43. 2. Tổ chức không gian kiến trúc làng nghề truyền thống tiểu vùng nam đồng bằng ...
  • Tạp chí Kiến trúc số 290 tháng 6 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Tạo môi trường âm thanh tiện nghi trong các đô thị Việt Nam/ Phạm Đức Nguyên// Tạp chí Kiến trúc .- Số 290 .- 6/2019 .- Tr. 13 – 19. 2. Các giải pháp kiến trúc chống tiếng ồn giao thông đô thị Việt Nam/ Trần Quốc Bảo, ...
  • Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 265, tháng 5 năm 2017 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Kiến trúc xanh từ kinh nghiệm Châu Á: Phát triển công nghệ mới hay trở lại với sự thông thái bản địa/ Nguyễn Quốc Tuân, Hồ Phương Thành.- Tr. 13 – 19. 2. Văn hóa bản địa trong xây dựng môi trường cư trú truyền thống/ ...