Now showing items 1-20 of 54

  • Viết 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần hướng dẫn sinh viên viết theo các chủ điểm từ mức độ quen thuộc với mỗi sinh viên và đời sống hàng ngày như viết về kỷ niệm khó quên, địa danh ưa thích đến mức độ đa dạng và cập nhật hơn như một buổi lễ trang trọng ...
  • Nói 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình “A conversation book 2 – English in everyday life” có liên ...
  • Nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 3. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ ...
  • Nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 2, 3. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Nói 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình Speaking Extra có liên quan đến cuộc sống hàng ngày như học ...
  • Ngữ pháp 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học ngữ pháp 2 là phần tiếp nối của ngữ pháp 1. Trong môn học này, người học cần tiếp tục phát triển khả năng hiểu biết về phân tích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến cú pháp học. Phân tích các thành phần trong câu.
  • Ngữ âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ được nguồn gốc các vấn đề về lý thuyết ngữ âm trong tiếng Anh, giúp sinh viên nắm bắt được những quy luật phát âm, hệ thống cấu âm, và các đặc điểm ngữ âm và ...
  • Ngữ pháp 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu chung về ngữ pháp và các ngành học ngôn ngữ có liên quan, trang bị cho sinh viên các khái niệm và cách phân tích danh từ, cụm danh từ, đại từ, động từ, cụm động từ và bổ tố động từ.
  • Dịch nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 2 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá- xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. ...
  • Ngữ nghĩa học 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học yêu cầu sinh viên phải nắm vững về các thuyết về nghĩa, nghĩa của từ (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và sự thay đổi nghĩa của từ), nghĩa của câu (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và tình thái học của câu và ...
  • Trung văn 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Trung văn cơ sở 4 tập trung rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập luận, nêu quan điểm, luận cứ, thuyết trình một vấn đề, bày tỏ quan điểm cá nhân trước một vấn đề đặt ra. Ngoài ra, các hoạt động giao tiếp cũng đư ợc chú ...
  • Tiếng Anh thương mại 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Với số lượng 10 bài: Phần I gồm 3 bài đầu cung cấp một số khái niệm cơ bản về kinh tế thông qua các bài đọc
  • Nghe 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Contemporary 1. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Trung văn cơ sở 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được cách phát âm tiếng Hán và cách viết chữ Hán. Đồng thời sinh viên được tiếp cận với các kiến thức cơ bản như cách chào hỏi, giới thiệu tên, hỏi quốc tịch, giới thiệu đồ vật, môn học, hỏi số điện thoại, ...
  • Viết 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này tập trung phát triển kỹ năng viết chuyên sâu các thể loại đoạn văn cho sinh viên. Học phần này gồm các bài chủ yếu tập trung luyện viết các đoạn văn: Văn tường thuật
  • Nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Giáo trình học nghe LISTEN IN – by David Nunan
  • Giao tiếp văn hóa 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp những định nghĩa về văn hóa, giao tiếp
  • Luyện âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu về các nguyên âm trong bảng chữ cái phiên âm Tiếng Anh, hình thang nguyên âm, các cơ quan của bộ máy phát âm môi, răng, lưỡi, hàm, ngạc cứng, ngạc mềm, dây thanh, khoang mũi ... cũng như đặc điểm, ...
  • Đọc 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trong kỳ này, học sinh được học 8 bài học với các chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực đa dạng khác nhau trong cuộc sống. Đặc biệt sinh viên có cơ hội làm quen với các dạng bài đọc khác nhau với các dạng bài tập đọc hiểu ...
  • Đọc 6 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Một số chủ điểm (Gia đình, Văn hoá, Xã hội,...) được giới thiệu với sinh viên ngay từ đầu kỳ. Sinh viên được phân thành các nhóm nhỏ, được phân chủ điểm cụ thể và tiến hành tìm bài đọc có liên quan đến chủ điểm được giao. ...