Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu cách mạng tháng tám ở Hải Phòng - Kiến An 

      Ban nghiên cứu lịch sử Đảng - thành ủy Hải Phòng (Hải Phòng, 1986)
      Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại các địa bàn thành phố Hải Phòng năm 1945. Cuốn sách tập trung phản ánh, làm nổi bật tính phong phú, đa dạng ở những địa phương, cơ sở điển hình, đi sâu vào những nét đặc trưng cơ ...