Now showing items 5538-5557 of 5996

  • Vai trò của hệ giằng, xà gồ trong sự làm việc không gian của khung thép nhà công nghiệp 

   Vũ, Quang Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương I: Sơ bộ tính toán tải trọng. Chương II: Sơ bộ thiết kế tiết diện cột, dầm, xà gồ và giằng mái. Chương III: Tính toán nội lực bằng phần mềm. Chương IV: So sánh nội lực, chuyển ...
  • Vài nét về sự ra đời của thành phố Hải Phòng 

   Nguyễn, Thừa Hy
   Giới thiệu vài nét sự hình thành và ra đời của thành phố Hải Phòng vào những năm 70 thế kỷ 19, tình hình xã hội và con người thành phố lúc bấy giờ.
  • Vấn đề chia sẻ bí mật và ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử 

   Bùi, Văn Tiến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Với sự tiến bộ của xã hội ngày nay thì các dự án chính phủ điện tử để giúp nhà nước điều hành đất nước là một điều tất yếu, kèm theo đó thì sự phát triển của bỏ phiếu điện tử để thay thế cho bỏ phiếu thông thường là điều ...
  • Vấn đề quản lý khóa mật mã và ứng dụng trong thỏa thuận, ký hợp đồng 

   Nguyễn, Danh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Mật mã là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu các phương pháp truyền tin bí mật. Mật mã bao gồm: lập mã và phá mã. Lập mã bao gồm hai quá trình: mã hóa và giải mã.
  • Văn bản học 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung của môn học này gồm hai phần kiến thức có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Phần 1 cung cấp những kiến thức khái quát về văn bản hành chính (khái niệm, chức năng, thể thức, phương pháp soạn thảo,) và giới thiệu các ...
  • Văn bia thời Mạc 

   Đinh, Khắc Thuấn (Khoa học xã hội, 1996)
   147 bài văn bia, một bài minh văn thời Mạc dưới dạng phiên âm, nguyên văn 30 bài văn bia.
  • Văn bia thời Mạc 

   Đinh, Khắc Thuân (Hải Phòng, 2010)
   Giới thiệu 162 văn bia, 3 minh chuông, 3 minh văn trên đồ gốm, 4 văn bia mới được xác định thuộc thời Mạc dưới dạng chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích bằng tiếng Việt.
  • Văn bia Tiên Lãng - Hải Phòng 

   Đỗ, Thị Hảo (Khoa học xã hội, 2009)
   Tập hợp thông tin gần 300 văn bia có tại Tiên Lãng trong suốt 4-5 thế kỷ.
  • Văn hoá giao tiếp - ứng xử trong hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần du lịch dịch vụ Đồ Sơn 

   Lương, Thị Thủy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ Sơn đẹp và có rất nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch. Để đáp ứng nhu cầu đông đảo của du khách bốn phương, công ty CPDL - DV Đồ Sơn (Công ty Cổ phần du lịch, dịch vụ Đồ Sơn) được thành lập từ năm 1994 cho ...
  • Văn hoá kinh doanh trọng hoạt động khách sạn Sài Gòn Hạ Long 

   Vũ Thị Khuyên; Vũ, Thị Khuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đề tài chủ yếu đi tìm hiểu các giá trị văn hoá kinh doanh được thể hiện trong kinh doanh khách sạn Sài Gòn Hạ Long, từ đó có cái nhìn đúng hơn về các giá trị văn hoá trong kinh doanh nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng.
  • Văn hoá trên quê hương Trạng Trình 

   Ngọc Điệp; Tô, Thị Miền (Hải Phòng, 2000)
   Tư liệu, truyền thống văn hoá dân gian của huyện Vĩnh Bảo. Di tích lịch sử liên quan đến danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm.
  • Văn hóa Anh 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   “Văn hóa Anh” là một môn học nâng cao. Nó không những cung cấp cho sinh viên những kiến thức bổ ích về các khía cạnh tiêu biểu của đất nước, con người, hệ thống chính trị, văn hóa, kinh tế ở Vương quốc Anh mà còn giúp sinh ...
  • Văn hóa Anh - Mỹ 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 3 phần đề cập tới Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: 1. Phần giới thiệu chung
  • Văn hóa ẩm thực 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cơ sở lý luận về văn hóa ẩm thực, so sánh ẩm thực phương Đông và ẩm thực phương Tây qua một số nền ẩm thực tiêu biểu, tập trung giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
  • Văn hóa ẩm thực bình dân Hải Phòng - khả năng khai thác phát triển du lịch 

   Trần Thị Bính; Trần, Thị Bính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Ngoài mục lục và phần mở đầu bài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về văn hóa ẩm thực và văn hóa quà Hải Phòng. Chương át một số món quà đặc trưng của Hải Phòng. Chương 3: Sổ tay địa chỉ du lịch ẩm thực ...
  • Văn hóa ẩm thực bình dân Hải Phòng - khả năng khai thác phát triển du lịch 

   Trần, Thị Bính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Mục đích đầu tiên của đề tài là khám phá, tìm hiểu những món quà bình dân đặc sắc trong gia tài văn hóa ẩm thực Hải Phòng, từ đó lập ra một cuốn sổ tay các địa chỉ du lịch ẩm thực quen thuộc để mỗi khi du khách có dịp đến ...
  • Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Thái ở Mai Châu - Hòa Bình với sự phát triển du lịch 

   Nguyễn, Công Lý (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Ăn uống là nhu cầu đầu tiên và thiết yếu nhằm duy trì sự tồn tại, sự sống cho cơ thể con người. Văn hóa chính là động lực của sự phát triển, do vậy mà văn hóa đan xen vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó ...
  • Văn hóa dân gian vùng ven sông Bạch Đằng huyện Thủy Nguyên 

   Tô, Ngọc Thanh; Nguyễn, Xuân Kính (Hải Phòng, 2012)
   Giới thiệu nghề thủ công, văn hóa ẩm thực, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, di tích văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian, ngôn ngữ và văn học dân gian vùng ven sông Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  • Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

   Trần Thị Thu Diễn; Trần, Thị Thu Diễn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Mục đích của đề tài mà người viết nghiên cứu là thông qua việc tìm hiểu về các làng nghề truyền thống, những giá trị và tiềm năng phát triển du lịch tại các làng nghề để tạo ra những địa chỉ du lịch làng nghề đáng tin cậy ...
  • Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

   Trần, Thị Thu Diễn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, khoá luận chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về văn hóa làng nghề truyền thống và du lịch làng nghề truyền thống. Chương 2: Tiềm năng phát triển du lịch ...