Now showing items 379-398 of 5996

  • Danh mục tài liệu 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Danh mục tài liệu từ QC 01 đến HD 17.
  • Danh nhân quân sự Việt Nam 

   Bộ quốc phòng - Viện lịch sử Quân Sự Việt Nam (Hải Phòng, 2006)
   Giới thiệu gương 40 danh nhân quân sự của Việt Nam từ thời nhà Hồ đến triều đại Tây Sơn.
  • Dao động tự do của dầm lời giải bán giải tích và lời giải số 

   Trần, Văn Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Phân tích động lực học công trình. Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 3: Tính toán dao động của thanh lời giải bán giải tích và lời giải số.
  • Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie 

   Lê, Xuân Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước thì khoa học vật liệu kim loại nói chung và nền công nghiệp ống thép nói riêng có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Do ống thép là vật liệu không ...
  • Dẫn luận ngôn ngữ 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống các khái niệm, quan niệm, thuật ngữ, những nội dung cốt lõi liên quan đến ngôn ngữ. Giúp cho sinh viên có được cái nhìn hệ thống, bao quát về toàn bộ quá trình hình ...
  • Designing communicative vocabulary learning activities for 12th grade students at Quang Trung high school 

   Bùi, Văn Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   With the hope of helping the students of Quang Trung high school make progress in studying vocabulary. My graduation paper aims at helping the students improve their own vocabulary and to communicate well in English.
  • Determiners as discourse referents in English 

   Hoàng, Thị Thu Hằng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Using English effective and making a good living have much in common. The study of English encompasses much more than the mechanics of grammar, punctuation and spelling. The ability to handle language effectively and clearly ...
  • Di sản tên nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam 

   Trần, Cát Linh (Dân trí, 2010)
   Giới thiệu tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam, di sản quý báu của dân tộc và danh mục tra cứu di sản các làng văn hóa dân gian Việt Nam.
  • Di sản thế giới ở Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản có liên quan. Nhận thức đầy đủ về vai trò và vị trí của các thành tố di sản văn hóa trong phát triển du lịch.
  • Di tích lịch sử Tháp Tường Long - Thực trạng và những đề xuất nhằm phát triển du lịch văn hóa ở quận Đồ Sơn 

   Nguyễn, Bảo Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Phần mở đầu giới thiệu về lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương I: Cơ sở lý luận chung về phát triển du lịch văn hóa. Chương II: Tháp Tường Long - Thực trạng và những vấn đề phục dựng tôn ...
  • Di tích thờ anh hùng dân tộc Ngô Vương Quyền trên địa bàn Hải Phòng. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 

   Lê, Thị Châm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Ngô Quyền là một trong những anh hùng dân tộc tiêu tiểu trong lịch sử Việt Nam, đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về ông và những di tích thờ Ngô Quyền ở các địa phương khác nhau, nhưng đây là đề tài nghiên cứu ...
  • Di tích thời Mạc vùng Dương Kinh (Hải Phòng) 

   Nguyễn, Văn Sơn (Khoa học xã hội, 1997)
   Hệ thống những di tích, di vật thời nhà Mạc ở Dương Kinh và vùng phụ cận Hải Phòng. Những giá trị nghệ thuật triều đại nhà Mạc với tiến trình phát triển nghệ thuật của Việt Nam.
  • Difficulties and suggested solutions and learning English - Vietnamese consecutive interpreting for the third year english majors at HaiPhong private university 

   Nguyễn, Thị Mai Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   My graduation paper is divided into four main chapters. • Chapter I is the Introduction, including four sections: Background to the study, Scope of the study, Method of the study and Organization of the study. The Background ...
  • The difficulties and suggested solutions in translating tourism terms from English into Vietnamese 

   Nguyễn, Thị Biên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   The primary aim of the Graduation paper is to give students of English, the would-be translators: - An overview of the frequently seen types of mistakes in English - Vietnamese translation on tourism terms that may make ...
  • Difficulties facing first-year English majors in English speaking skill at Haiphong Private University 

   Ngô, Văn Tú (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   The study includes three main parts, as follows: Part 1: Introduction - Rationale of the study. - Aims of the study. - Research of the study. - Scope of the study. - Methods of the study. - Organization of the study. Part ...
  • Difficulties in learning English idioms of students at faculties of foreign languages and some suggested solutions 

   Trịnh, Thị Kiều Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   This study is done with the hope to reach some aims at: Giving knowledge of idioms. Distinguishing the similarities and differences between English and Vietnamese idioms. Helping learners use right idioms in right situations. ...
  • Difficulties of learning listening comprehension faced by first-year students of Foreign Languages Department at Hai Phong university 

   Bùi, Thị Thu Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   In recent years, a raising problem encountered by students in general and first year ones in particular in the foreign languages department at Hai Phong Private University is extremely bad listening comprehension. This ...
  • Dịch nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 1 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá-xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn ...
  • Dịch nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 2 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá- xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. ...
  • Dịch nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 3 tập trung tăng cường kỹ năng phiên dịch hội thảo và bài giảng, đàm phán thương mại và thuyết trình với các kiến thức giao tiếp kinh tế, văn hoá - xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn Dịch nói 3 ...