Now showing items 21-40 of 686

  • 7 kỳ quan thế giới cổ đại 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1.Vườn treo Babylon. 2. Hải đăng Alexandria. 3. Tượng thần Zeus ở Olympia (chúa tể của các vị thần Hy Lạp do nhà điêu khắc vĩ đại Pheidias tạc). 4. Đền Artemis ở Ephesus, Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ) được ...
  • Ai Cập huyền bí 

   Brunton, Paul; Nguyễn, Hữu Kiệt
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Nền văn minh Ai Cập cổ đại từ lâu vẫn là là một thách thức dường như không thể vượt qua đối với các nhà nghiên cứu. Khoa học khảo cổ gặp phải rất nhiều khó khăn khi cố gắng đi ngược dòng thời gian ...
  • Albert Einstein 

   Nhiều tác giả
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thủ bút bằng tiếng Ðức của một bài báo đăng bằng tiếng Anh về E = mc² tựa đề: "The Most Urgent Problem of Our Time". Ðăng trong tờ Science Illustrated, 1946. Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có ...
  • Almanach Những Nền Văn Minh Thế Giới. Tập 3: Khoa Học Kỹ Thuật Với Nền Văn Minh Nhân Loại Và Dự Báo Nền Văn Minh Thế Kỷ XXI 

   Nguyễn, Hoàng Điệp (Văn hóa thông tin, 2007)
   Phần 3. Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ xxi. A- Vũ trụ và sự hình thành thế giới thiên hà vô tận. B- Trái đất và lịch sử ra đời của nó. C- Lược sử tiến hóa loài người. D- Những ...
  • Anh hùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh 

   Lê, Hải Triều (Quân đội Nhân dân, 2005)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong ba đòn tiến công chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Sau hai đòn tiến công bằng hai chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, chiến ...
  • Atlat địa lí Việt Nam 

   Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo (Giáo dục, 2007)
   Atlat địa lí việt Nam. Ký hiệu chung. Địa chất khoáng sản. Khí hậu. Đất, thực vật và động vật. Các miền tự nhiên. Nông nghiệp. Công nghiệp. Giao thông. Thương mại. Du lịch.
  • Áo vải cờ đào Quang Trung Đại đế 

   Nguồn sưu tầm
   Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp vua Quang Trung
  • Ấn chương Việt Nam: Từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX = Vietnamese Seals from the Fifteenth to the Late of the Nineteenth Century 

   Nguyễn, Công Việt (Khoa học xã hội, 2005)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ấn chương Việt Nam: Từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX.
  • Ẩn Sĩ Trung Hoa 

   Hà, Triệu Kỳ (Nxb. Trẻ, 2008)
   Trong thang bậc sĩ nông công thương theo sự phân công lao động xã hội ở các quốc gia Nha giáo, kẻ sĩ là tầng lớp đứng đầu, đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Nhưng quan hệ giữa họ với hệ thống chính trị không phải lúc ...
  • Ba Nhà Khoa Học Kiệt Xuất 

   Nguyễn, Văn Đạo (Lao Động, 2010)
   Nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng đã sản sinh những anh hùng hào kiệt, những bậc danh nhân nổi tiếng ở hầu hết các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội. Nhằm giúp độc giả, nhất là các bạn trẻ có dịp nhìn ...
  • Bài Tập Lịch Sử 10 

   Trịnh, Đình Tùng (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử dành cho học sinh lớp 10.
  • Bài tập Lịch sử 11 

   Trịnh, Đình Tùng (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử dành cho học sinh lớp 11.
  • Bài Tập Lịch Sử 12 

   Nguyễn, Sĩ Quế; Nguyễn, Mai Anh; Vũ, Thị Ánh Tuyết (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử dành cho học sinh lớp 12.
  • Bài Tập Lịch Sử 12 Nâng Cao 

   Trần, Bá Đệ (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử nâng cao dành cho học sinh lớp 12.
  • Bài Tập Lịch Sử 6 

   Nguyễn, Sĩ Quế (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử dành cho học sinh lớp 6.
  • Bài Tập Lịch Sử 7 

   Nghiêm, Đình Vỳ (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập lịch sử dành cho học sinh lớp 7.
  • Bài Tập Địa Lí 10 

   Phạm, Thị Sen; Nguyễn, Quý Thao; Phí, Công Việt (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập địa lí dành cho học sinh lớp 10.
  • Bài Tập Địa Lí 11 

   Nguyễn, Đức Vũ; Phí, Công Việt (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập địa lí dành cho học sinh lớp 11.
  • Bài Tập Địa Lí 12 

   Lê, Thông; Nguyễn, Quý Thao; Phí, Công Việt (Giáo dục, 2011)
   Sách giáo khoa bài tập địa lí dành cho học sinh lớp 12.
  • Bài Tập Địa Lí 12 Nâng Cao 

   Lê, Thông; Nguyễn, Đức Vũ; Phạm, Thị Sen (Giáo dục, 2011)
   Sách bài tập địa lí nâng cao dành cho học sinh lớp 12.