Now showing items 583-602 of 686

  • Xây Dựng Thành Phố Hoa Lư Du Lịch 

   Nguyễn, Xuân Thảo; Lã, Đăng Bật (Ninh Bình, 2011)
   Hoa Lư là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình, liền kề hai thành phố Ninh Bình và Tam Điệp. Huyện Hoa Lư được thành lập năm 1907 và mang tên kinh đô Hoa Lư của Việt Nam thế kỷ X vì phần lớn các di tích của cố đô Hoa ...
  • Xuân Thu Tam Truyện. Tập 1 

   Khổng Tử (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Đây là một trong năm bộ ngũ kinh quý giá và đặc sắc của Nho giáo nói riêng và nhân loại nói chung. Về sau, các nhà nghiên cứu Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích đã viết thêm phần “Tam truyện” với mục đích giải ...
  • Xuân Thu Tam Truyện. Tập 2 

   Khổng Tử (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Buổi đầu lịch sử Trung Quốc, "Xuân Thu" là một từ hoán dụ thường được dùng để chỉ tổng thể khoảng thời gian trong năm, và nó cũng thường được dùng làm tiêu đề cho những cuốn biên niên sử của nhiều nước chư hầu Trung Quốc ...
  • Xuân Thu Tam Truyện. Tập 3 

   Khổng Tử (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Tập 3 là Kinh truyện từ quyển 7 đến quyển 9. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.
  • Xuân Thu Tam Truyện. Tập 4 

   Khổng Tử (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Tập 4 là Kinh truyện từ quyển 10 đến quyển 12. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích. Tập 4 là toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Thập niên năm thứ 10.
  • Xuân Thu Tam Truyện. Tập 5 

   Khổng Tử (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Tập 5 là Kinh truyện từ quyển 13 đến quyển 16. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.
  • Xứ Đàng Trong năm 1621 

   Borri, Cristophoro; Hồng Nhuệ: biên dịch; Nguyễn, Khắc Xuyên: biên dịch; Nguyễn, Nghị: biên dịch
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Xứ Đàng Trong năm 1621 dạng hồi ký do Cristophoro Borri (1583 - 1632) biên soạn là tư liệu quí và quan trọng với chi tiết cụ thể giúp ta hiểu thêm về bối cảnh vùng Quảng Nam - Qui Nhơn, về kinh tế ...
  • YAMAMOTO Con rồng Thái Bình Dương 

   Nguyễn, Vạn Lý
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ngày nay hẳn người Nhật vẫn còn nhớ tới hàng trăm ngàn binh sĩ của họ đang yên nghỉ trong lòng biển, suốt từ Thái Bình Dương cho mãi tới tận Ấn Ðộ Dương. Họ cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm phẫn ...
  • Đất nước của những người trúng số 

   Duyên Trường
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Một nhà xã hội học Mỹ đã từng ví von: “Sinh ra ở Thụy Điển vào thế kỷ 20, thế kỷ 21 thì coi như đã trúng số”! Thậm chí một người trúng số cũng khó có được cuộc sống sung túc như ở Thụy Điển. Vì sao? ...
  • Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời 

   Đào, Duy Anh (Văn hóa thông tin, 2010)
   “Đất nước Việt Nam qua các đời” được học giả Đào Duy Anh hoàn thành năm 1964. Đây là tác phẩm thuộc cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2000). Tác phẩm là nguồn tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu địa ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập 

   Trương, Hữu Quýnh; Đinh, Xuân Lâm; Lê, Mậu Hân (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1958. Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1945. Lịch sử Việt Nam 1945-2000.
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 1: Từ Thời Nguyên Thủy Đến Năm 1858 

   Trương, Hữu Qýnh; Phan, Đại Doãn; Nguyễn, Cảnh Minh (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 2. Việt Nam 1858-1945 

   Đinh, Xuân Lâm; Nguyễn, Văn Khánh; Nguyễn, Đình Lễ (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 3: Việt Nam 1945-1995 

   Lê, Mậu Hãn; Trần, Bá Đệ; Nguyễn, Văn Thư (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 1 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 2 

   Quốc Sử Quan Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 3 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam nhất thống chí. Tập 4 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2010)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 5 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca 

   Lê, Ngô Cát; Đặng, Huy Trứ (Văn học, 2009)
   Đại Nam Quốc sử diễn ca là một trong các bộ sử ca của lịch sử học Việt Nam mà cũng là của văn học sử cổ cận đại Việt Nam. Bộ sử ca này nguyên là một tác phẩm văn chương được trước tác và khắc in vào những năm giữa thế kỷ ...