Now showing items 438-457 of 686

  • Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam 

   Burchett, Winfred (Thông tin Lý luận, 1986)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách Tam giác Trung quốc - Campuchia - Việt nam của Winfred Burchett cung cấp được nhiều tư liệu, có thể giúp ta vẽ nên một bức tranh khá đầy đủ về cuộc sống của nhân dân Campuchia trong cái ...
  • Tài Nguyên Du Lịch 

   Bùi, Thị Hồng Yến; Phạm, Hồng Long (Giáo dục, 2008)
   Dẫn luận về tài nguyên du lịch. Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch. Đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường. quản lí, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch. tài nguyên ...
  • Tâm Tình Đất Nước 

   Nguyễn, Khắc Viện (Khoa học xã hội, 2009)
   Nơi đây năm 1010, vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô mưu toan việc lớn, tính kế lâu dài cho con cháu về sau vì ở trung tâm đất nước, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi; vị trí ở giữa bốn phương đông, tây, nam, bắc; tiện hình thế ...
  • Tân Châu Xưa 

   Nguyễn, Văn Kiêm; Huỳnh Minh (Thanh niên, 2005)
   Loại sách sưu khảo lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại, giao thông, hành chính, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, danh nhân của tỉnh xưa Tân Châu.
  • Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người 

   Đinh, Văn Thiên; Hoàng, Thế Long; Nguyễn, Trung Minh (Quân đội nhân dân, 2010)
   Tây Bắc - vùng đất, con người cung cấp thông tin tổng quát về một địa danh lịch sử gắn liền với những chiến dịch nổi tiếng trong cuôc kháng chiến thực dân Pháp - một địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ...
  • Tây Nguyên – Vùng Đất, Con Người 

   Đinh, Văn Thiên; Nguyễn, Trung Minh; Hoàng, Thế Long (Quân đội nhân dân, 2010)
   Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội và thắng cảnh ở Tây Nguyên. Khái quát điều kiện tự nhiên Tây Nguyên. Một số đặc điểm kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Một số thắng cảnh ở Tây ...
  • Tây Ninh Xưa 

   Huỳnh Minh (Thanh niên, 2005)
   Loại sách sưu khảo lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại, giao thông, hành chính, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, danh nhân của tỉnh xưa.
  • Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh 

   Cổ, Đồ Thư (Thời đại, 2011)
   Phong thủy là văn hóa truyền thống, từng một thời bị coi là mê tín, nhưng giờ đây đã được cả các nhà vô thần công nhận. Thực ra, phong thủy là một môn học liên quan đến môi trường cảnh quan thuần phác của người xưa, vẫn ...
  • Tả Ao Địa Lý Huyền Cơ – Thiệu Vĩ Hoa Âm Phần Diệu Dụng 

   Tả Ao; Thiệu, Vĩ Hoa (Thời đại, 2011)
   Theo quan niệm của các nhà hiền triết Trung Quốc thì vạn vật đều có sinh mệnh, có thể thích nghi với môi trường sống một cách tốt nhất. Con người không tách ra khỏi vạn vật, phát huy các sở trường của mình để thích nghi ...
  • Tại sao Việt Nam? 

   Patti, Archimedes; Lê, Trung Nghĩa: biên dịch
   Là một bản tường thuật trực tiếp về sự có mặt đầu tiên của người Mỹ ở Đông Dương, “Tại sao Việt Nam?” ít ra cũng đáp lại được phần nào câu hỏi tại sao người Mỹ chúng tađã ở đó, đồng thời lại cho thấy những chủ trương cao ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 11 

   Nguyễn, Việt Hùng; Thành, Ngọc Linh; Nguyễn, Quý Thao (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn sách Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 11 được sắp xếp theo trình tự của SGK Địa lí lớp 11 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, lựa chọn kĩ. Thông qua quan sát, ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 12 

   Lê, Thông; Nguyễn, Quý Thao; Thành, Ngọc Linh (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn sách Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 12 được sắp xếp theo trình tự của SGK Địa lí lớp 10 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, lựa chọn kĩ. Thông qua quan sát, ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 6 

   Trần, Trọng Hòa; Phạm, Thị Sen (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn Tập Bản Đồ - Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 6 được sắp xếp theo trình tự của sách giáo khoa Địa Lí 9 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, chọn lựa kĩ. Thông qua quan ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và bài Thực Hành Địa Lí 7 

   Nguyễn, Quý Thao (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn Tập Bản Đồ - Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 7 được sắp xếp theo trình tự của sách giáo khoa Địa Lí 9 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, chọn lựa kĩ. Thông qua quan ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 8 

   Trần, Trọng Hà (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn Tập Bản Đồ - Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 8 được sắp xếp theo trình tự của sách giáo khoa Địa Lí 8 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, chọn lựa kĩ. Thông qua quan ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí 9 

   Đỗ, Thị Minh Đức; Thành, Ngọc Linh; Phạm, Thị Sen (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn Tập Bản Đồ - Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 9 được sắp xếp theo trình tự của sách giáo khoa Địa Lí 9 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, chọn lựa kĩ. Thông qua quan ...
  • Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lý 10 

   Lê, Huỳnh; Đặng, Duy Lợi; Nguyễn, Minh Tuệ (Giáo dục, 2011)
   Nội dung cuốn sách Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 10 được sắp xếp theo trình tự của SGK Địa lí lớp 10 biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, lựa chọn kĩ. Thông qua quan sát, ...
  • Tập Bản Đồ Hành Chính 64 Tỉnh, Thành Phố Việt Nam. 

   Cục Bản Đồ (Bản đồ, 2007)
   Mỗi trang thể hiện bản đồ hành chính chi tiết đến cấp xã của 1/63 tỉnh, cung cấp thông tin về các địa danh, địa giới hành chính, diện tích, dân số và mật độ dân số của tỉnh.
  • Tập san sử địa 29: Đặc khảo Hoàng Sa, Trường Sa 

   Hoàng, Xuân Hãn; Nguyễn, Thế Anh
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Sử Địa là một tập san khảo cứu, sưu tầm về sử ký và địa lý Việt Nam do một nhóm giáo sư, sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn chủ trương. Báo được phát hành 3 tháng một kỳ dưới thời Việt Nam Cộng hòa. ...
  • Thailand 

   Williams, Chiana (Bangkok, 2010)
   Cuốn sách trình bày về đất nước, con người, văn hóa và du lịch Thái Lan.