Now showing items 1-1 of 1

    • Đạo Công Giáo Là Gì 

      Deveaux, Jean (knxb, 2011)
      Cuốn này không phải là sách uyên thâm trí thức: chúng ta chỉ muốn hết sức đơn giản, trình bày dễ đọc, dễ hiểu. Cuốn này cũng không phải là sách biện hộ tôn giáo: vì tin rằng chân lý nó đã có giá trị minh chứng xác thực ...