Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng hệ thống điều khiển và quản lý tự động gara ô tô 

      Nguyễn, Tuấn Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Mục đích của mô hình là điều khiển đóng mở của gara đếm số lượng xe ôtô là giúp cho người quản lý gara ôtô đếm được số lượng ôtô và giới hạn lượng xe vào phù hợp với sức chứa của gara. Yêu cầu của mạch đếm số lượng xe ôtô ...