Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết Kế Game Trong 3Ds Max 

      Nguễn, Văn Hùng (Phương Đông, 2009)
      Gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Áp dụng công nghệ 3D trong game. Chương 2: Tham quan giao diện chương trình 3DS Max. Chương 3: Xây dựng các vật thể trong game. Chương 4: Xây dựng các vật thể phức tạp. Chương 5: Xây ...