Now showing items 1-1 of 1

    • 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực 

      Unknown author (Nxb. Trẻ, 2006)
      Nguyên tắc 24: Đóng vai triều thần thật hoàn hảo Một triều thần sẽ phát đại trong một thế giới mà mọi thứ đều bị chi phối bởi quyền lực và sự khéo léo về chính trị. Triều thần đó đã nhuần nhuyễn với nghệ thuật quanh co