Now showing items 1-20 of 5443

  • 20 năm hoạt động nhà xuất bản Hải Phòng (22-12-1983 - 22-12-2003) 

   Nhà xuất bản Hải Phòng (Hải Phòng, 2003)
   Trình bày sơ lược quá trình hình thành phát triển cơ cấu tổ chức nhà xuất bản Hải Phòng. Những thành tích đạt được từ khi thành lập 1983 đến 2003. Danh mục sách 20 năm của nhà xuất bản Hải Phòng.
  • 20 năm Hội nhà báo Hải Phòng (1986 - 2006) 

   Vũ, Long; Kim Toàn; Hoàng, Thiềng (Hải Phòng, 2006)
   Giới thiệu những bước trưởng thành, thành tựu phát triển qua 20 năm xây dựng của Hội Nhà báo Hải Phòng, danh sách ban chấp hành Hội nhà báo qua 4 kỳ đại hội.
  • 30 năm xây dựng và trưởng thành ngành lao động Hải Phòng 1955-1985 

   Vũ, Thị Thủy; Trần, Văn Nam; Nguyễn, Chí Thanh (Sở Lao động Hải Phòng, 1985)
   Khoa nhi trước và sau ngày giải phóng. Quá trình xây dựng và chuẩn bị cho triển khai hoạt động của bệnh viện. Chặng đường xây dựng - trưởng thành của bệnh viện trẻ em Hải Phòng.
  • 35 năm xây dựng và phát triển trường trung học kỹ thuật thủy sản I 

   Hàn, Quang Tuyến (Hải Phòng, 1998)
   Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của trường. Cơ cấu tổ chức của trường Trung học kỹ thuật thủy sản I.
  • 40 năm bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999) 

   Nguyễn, Phúc Thọ; Đào, Trọng Vinh; Đặng, Văn Bài (Hải Phòng, 1999)
   Cuốn sách là sản phẩm kỉ niệm 40 năm bảo tàng Hải Phòng từ năm 1959 đến năm 1999.
  • 40 năm giáo dục - đào tạo Hải Phòng 

   Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng (Hải Phòng, 1995)
   Ghi lại những mốc lịch sử phát triển, những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời kỳ làm giáo dục nhiều thử thách, lắm gian nan. Phản ánh tâm hồn đẹp đẽ của những gương thầy cô giáo và các em học sinh qua nhiều thế hệ.
  • A study on Techniques to improve the 1st year English majors' speaking skill at HPU 

   Phùng Thị Sơn; Phùng, Thị Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The aim of this study is finding out appropriate techniques for students to improve their speaking skill in which the study focuses on finding the reality of the first year English majors’ learning English speaking and ...
  • An analysis on consonants in english and their comparison in Vietnamese to improve pronouncitation 

   Lê Hoàng Tuấn; Lê, Hoàng Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This paper provides a clear organization consisting 3 main parts that help an easy exploration and practical benefit gained for readers as well. Part I: The introduction including rationale of the study, scope of the study, ...
  • An toàn và bảo mật thông tin 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm bắt được các kỹ thuật che giấu thông tin thông qua các phương pháp mã hóa và che giấu dữ liệu, ngoài ra các kỹ thuật khác trong lĩnh vực mật mã cũng được giới thiệu, từ đó sinh vi ên có thể hiểu và xây dựng ...
  • An toàn điện 

   Khoa Điện - Điện tử (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên học về các khái niệm chung về an toàn điện, các phương pháp cấp cứu người bị điện giật, các chế độ làm việc của mạng điện 3 pha và một số mạng điện đơn giản, phân tích các bảo vệ trong hệ thống điện và các biện ...
  • An analysis of cohesive devices in writing application letters 

   Vũ, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   This subject is to improve the using cohesive devices in writing application letters properly by: - Analyzing words, phrases and some cohesive devices in writing application letters. - Discussing some possible problems ...
  • Analysis of colloquial language used in conversation in the textbook "Streamline English departures" 

   Vũ, Thị Thắm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   This study mainly aims at: Providing the theoretical background about language and culture, conversation, the stylistic aspects of English words vocabulary. Stating the functions of conversations. Discussing colloquial ...
  • An analysis of some techniques to improve writing English business letters 

   Vũ, Thị Hương Giang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   You have right to express yourself and your intension in any manner you please in an English business letter, but if you wish to communicate effectively, you should use standard English and follow all of rules in English ...
  • An analysis on cultural elements in translation of English slogans into Vietnamese 

   Nguyễn, Thị Hoài (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Translation is extremely large of study including methods in translation. However, due to the limitation of time, knowledge, and experience, I am not ambitious to study all matters about translation. Therefore, I only focus ...
  • An analysis on English compound nouns and Vietnamese equivalence 

   Đoàn, Thị Chi (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   However, in the grammatical system there is a distinction which is called language barrier. Especially, that important distinction is compound nouns. During my study time at the University I have found that many students ...
  • An analysis on the effectiveness of conversion in daily conversations: Focus on English - major students at Hai Phong Private University 

   Trần, Thị Dung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   To describe the study clearly and understand it deeply about conversion and effectiveness of conversion in daily conversations, my paper is performed by 3 parts. PART I: Introduction consists of the rationale, scope, ...
  • Anh bộ đội cụ Hồ 

   Hữu Ngọc (Hải Phòng, 2000)
   Tuyển tập ký sự.
  • Anh hùng liệt sĩ Đoàn Đức Thái 

   Sĩ Ẩn; Phạm, Văn Bổng (Thanh niên, 2014)
   Người con của quê hương Hải Phòng trên chiến trường Đông Nam Bộ.
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

   Nguyễn, Mạnh Đẩu; Phạm, Lam; Phạm, Gia Đức (Quân đội nhân dân, 1982)
   Giới thiệu các đồng chí anh hùng được tuyên dương trong những năm 1971-1973 do phòng công tác khen thưởng, cục cán bộ Bộ quốc phòng cung cấp.
  • Annuaire general de l' indochine 1907 

   Unknown author (knxb, 1907)
   Báo Đông Dương về ngân sách thành phố Hải Phòng 1907, hiệp ước ký giữa chính phủ Đông Dương và phòng thương mại Hải Phòng về việc khai thác Cảng Hải Phòng.