Now showing items 1-20 of 140

  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 196 tháng 6 năm 2017 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Bộ công cụ cho nhà phát triển các ứng dụng an toàn bảo mật trong IoT/ Cao Minh Thắng.- Tr. 14 – 15. 2. Giới thiệu công nghệ truyền điện không dây và ứng dụng sạc không dây cho ô tô điện/ Nguyễn Kiên Trung.- Tr. 16 – 20. ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 9. 2. Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm/ Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung.- Tr. 10 – 13. ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 12 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển các mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp/ Lê Đình Hạc.- Tr. 12 – 17. 2. Tín dụng ngân hàng gắn với chuyển đổi kinh tế hộ nông dân/ Phạm Văn Tiền.- Tr. ...
  • Tạp chí Xây dựng số 4 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Một số nội dung liên quan đến phương pháp mã hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý/ Phạm Quốc Toàn, Trần Thị Thu Ngân.- Tr. 31 – 34. 2. Yêu cầu kỹ thuật lưu giữ và vận chuyển hỗn hợp bê tông tự lèn trong điều kiện thời tiết ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới chính sách về khoa học và công nghệ nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập/ Nguyễn Xuân Điền.- Tr. 5 – 8. 2. Giải pháp chuyển đổi tổ chức khoa học ...
  • The Multitasking System of Swarm Robot based on Null-Space-Behavioral Control Combined with Fuzzy Logic 

   Le, Thi Thuy Nga; Nguyen, Trong Thang (Micromachines, 2017)
   A swarm robot is a collection of large numbers of simple robots used to perform complex tasks that a single robot cannot perform or only perform ineffectively. The swarm robot works successfully only when the cooperation ...
  • Sliding Surface in Consensus Problem of Multi-Agent Rigid Manipulators with Neural Network Controller 

   Nguyễn, Trọng Thắng; Nguyễn, Đức Minh (Energies, 2017)
   Based on Lyapunov theory, this research demonstrates the stability of the sliding surface in the consensus problem of multi-agent systems. Each agent in this system is represented by the dynamically uncertain robot, ...
  • Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam Tập 15 - Số 4 - Tháng 4 năm 2017 

   Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu tác dụng dự phòng đau của Pregabalin ở bệnh nhân mổ tim hở/ Nguyễn Thị Mai Lý, Trần Đắc Tiệp, Nguyễn Trung Kiên.- Tr. 1 – 5. 2. Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng sớm đường tiêu hóa sau phẫu thuật ưng thư trực ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 238 tháng 4 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Tính ổn định của hàm cầu tiền tại Việt Nam/ Phạm Đình Long, Nguyễn Đức Khoa.- Tr. 2 – 12. 2. Phát triển thị trường tín dụng và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam/ Lê Quốc Hội, Lê Văn Chiên.- Tr. 13 – 21. 3. Tác động phi ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 8. 2. Điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải.- Tr. 9 – 16. 3. Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro vận hành ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh đẩy mạnh tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân.- Tr. 16 – 19. 2. Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/ ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 237 tháng 3 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Tăng trưởng một số ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2016: Những bất cập và khuyến nghị/ Trần Thị Vân Hoa. Tr. 2 – 9. 2. Tác động của hội nhập đến tăng trưởng kinh tế/ Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong. Tr. 10 – 20. 3. Tác ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 236 tháng 2 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Một số vấn đề về cải cách chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Trần Minh Đạo. Tr. 2 – 8. 2. Liên ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế trong tiến trình đổi mới ở VIệt Nam/ Hồ Quế Hậu. Tr. 2 – 12. 2. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam/ Phan Thế Công, Phạm Thị ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng trong sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam. Tr. 23 – 26. 2. Tài khoản giao dịch: nền tảng cho việc ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Lê Công. Tr. 12 – 17. 2. VietinBank đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Lê Đức Thọ. Tr. 18 – 21. 3. Triển khai thực hiện ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 7 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Lương, Thái Mạnh Cường. Tr. 12 – 17. 2. Khuyến nghị cách thức sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 8 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tín dụng ngân hàng góp sức tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp nông thôn/ Mai Việt Trung. Tr. 23 – 26. 2. Quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong tín dụng xanh/ Phạm Hữu Hùng. Tr. 27 – 30. 3. Đề xuất xử lý tác động của ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 5 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện đúng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Nguyễn Thị Kim Nhung. Tr. 16 – 19 2. Không qui định hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp để vay vốn/ Phương Linh. Tr. 20 – ...