Recent Submissions

 • Địa lý trị soạn phú 

  Cao, Trung
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ta đã biết địa lý có 2 phần: Loan đầu và Lý khí. Loan đầu là những gì thực tiễn của khoa địa lý mà ta có thể trông thấy trực tiếp trên đất đai nếu ta biết tìm nó. Lý khí là phần trừu tượng áp dụng ...
 • Lịch sử khoa tử vi Trung Hoa và Việt Nam 

  Nguồn sưu tầm
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong thập niên 1960 trở lại đây, Việt Nam ở hoàn cảnh chiến tranh, biến cố diễn ra liên miên. Hôm nay thế này, ngày mai bừng mắt dậy đã khác, nên khiến con người muốn tìm hiểu số mệnh mình bằng các ...
 • Địa lý Tả Ao: Địa đạo diễn ca 

  Cao, Trung: biên soạn
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. “Chỉ có sách Địa lý của cụ Tả Ao là giản dị và đúng nhất. Nhưng tiếc thay sách này thất truyền từ lâu”. Căn cứ vào một số ít khẩu truyền về khoa Địa lý của cụ Tả Ao còn sót lại các cụ thấy chính ...
 • Lược sử thiên văn học 

  Đặng, Vũ Tuấn Sơn
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách Lược sử thiên văn học do Đặng Vũ Tuấn Sơn biên soạn trình bày những nội dung sau: Quan niệm cũ của con người về vũ trụ và hệ Mặt Trời, những ý tưởng đầu tiên về Vũ trụ học duy vật, Ptolemy ...
 • Địa lý Tả Ao bí thư đại toàn 

  Cao, Trung
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tài liệu quý giá nhất về khoa Địa Lý của người Việt Nam là Tả Ao Địa Lý Toàn Thư đã có trên 400 năm nay vẫn được các cụ giữ kín dùng làm gia bảo riêng cho giòng họ nhà mình. Làng Địa Lý Việt Nam ở ...
 • Nguồn gốc loài người 

  Machusin, G.N. (Khoa học và Kỹ thuật, 1986)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đọc cuốn sách "Nguồn gốc loài người" của G. N. Machusin sẽ thấy rất thú vị. Ngôn ngữ sống động, tài liệu khoa học đa dạng, những quan niệm khác thường đối với vấn đề nguồn gốc con người - tất cả ...
 • Dã đàm Tả Ao: Phần 1 

  Cao, Trung
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Năm 1969 tập Địa Lý Tả Ao (Địa đạo Diễn Ca) ra đời, trong đó chúng tôi có giới thiệu tập Địa lý thứ hai: Dã Đàm Tả Ao (Tầm Long gia truyền bảo đàm) tức là bộ này. Từ khi xuất bản cuốn thứ nhất cho ...
 • Dã đàm Tả Ao: Phần 2 

  Cao, Trung
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Năm 1969 tập Địa Lý Tả Ao (Địa đạo Diễn Ca) ra đời, trong đó chúng tôi có giới thiệu tập Địa lý thứ hai: Dã Đàm Tả Ao (Tầm Long gia truyền bảo đàm) tức là bộ này. Từ khi xuất bản cuốn thứ nhất cho ...
 • Các nền văn minh Việt 

  Nguồn sưu tầm
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông trong nếp sống người Việt. Trước hết xin được bắt đầu bằng việc bàn đến khái niệm phương Đông. Thuật ngữ phương Đông cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh luận. Xuất ...
 • Các triều đại Việt Nam 

  Quỳnh, Cư; Đỗ, Đức Hùng (Thanh niên, 2005)
  Các triều đại Việt Nam" sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa, từ các vua Hùng đến vua Bảo Đại. Nội dung khai thác các chi tiết, các giai thoại gắn với mỗi ...
 • Tuyến điểm du lịch Việt Nam 

  Bùi Thị Hải Yến (Giáo dục, 2006)
  Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam cùng một số tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Nam bộ.
 • Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến thế kỉ X 

  Nguyễn Cảnh Minh, Bùi Quý Lộ (Giáo dục, 2001)
  Sơ lược về đất nước con người Việt Nam thời kì nguyên thuỷ, sự hình thành nhà nước đầu tiên, vị trí ý nghĩa của thời kỳ dựng nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và thời ký đấu tranh giành độc lập chống Bắc thuộc từ 179 ...
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

  Đinh Trung Kiên (Đại học quốc gia Hà Nội, 2006)
  Trình bày những kiến thức về hoạt động hướng dẫn du lịch, những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch, tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch, tham quan du lịch
 • Lịch sử Việt Nam: 1858 -1945 

  Nguyễn Đình Lễ (Giáo dục, 2001)
  Trình bày cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến 1884 và cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1885 đế 1896. Phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc Việt Nam từ sau phong trào Cần Vương ...
 • Lịch sử Việt Nam: Từ thế kỷ X đến năm 1858 

  Trương Hữu Quýnh, Bùi Quý Lộ, Đào Tố Uyên (Giáo dục, 2001)
  rình bày các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tình hình chính trị, kinh tế, giáo dục văn hoá của nước Đại Việt từ thế kỷ X đến năm 1858.
 • Lịch sử Việt Nam: Từ 1945 đến nay 

  Trần Bá Đệ, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Mạnh Tùng (Giáo dục, 2001)
  Trình bày bối cảnh thế giới và Việt Nam Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp(1946-1950), bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp(1950-1953).
 • Cẩm nang du lịch Việt Nam 

  Minh Anh, Hải Yến (Thế giới, 2006)
  Giới thiệu các di sản tự nhiên, lịch sử, con người Việt Nam và 53 dân tộc thiểu số sống khắp mọi miền đất nước, với đời sống sinh hoạt xã hội cộng đồng đa dạng, nhiều màu sắc.
 • Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch 

  Tổng cục du lịch (Văn hoá - thông tin, 2005)
  Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn về du lịch Việt Nam.
 • Cẩm nang du lịch văn hoá Châu Á 

  Nguyễn Thị Thu Hiền (Từ điển Bách Khoa, 2006)
  Cuốn sách nhằm cung cấp cho độc giả ưa thích khám phá, du lịch những thông tin ngắn gọn, khái quát về các danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á.
 • Tiến trình lịch sử Việt Nam 

  Nguyễn Quang Ngọc (Giáo dục, 2007)
  Giới thiệu các quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại, trung đại (từ nguồn gốc đến 1858) đến thời cận đại, hiện đại (từ 1858 đến nay)

Xem thêm