Recent Submissions

 • Nội dung, trình tự giám sát và nghiệm thu lắp đặt thiết bị 

  Lê, Văn Thịnh (2002)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Nguyên tắc giám sát và nghiệm thu lắp đặt thiết bị 2. Các yêu cầu của công tác lắp đặt máy móc thiết bị 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác nghiệm thu lắp đặt thiết bị 4. ...
 • Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng 

  Lê, Kiều (Đại học Kiến trúc Hà nội, 2008)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu thiết bị lắp đặt trong công trình dân dụng của PGS Lê Kiều đưa ra những vấn đề chung về vai trò ngày càng quan trọng của trang bị tiện nghi trong công trình ...
 • Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép 

  Lê, Kiều (Đại học Kiến trúc Hà nội, 2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Không phải nhà đầu tư nào cũng am tường về quá trình sản xuất xây dựng cơ bản. Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác bê tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp cung cấp kiến ...
 • Design of Pile Foundations 

  Herndon, Robert L. (1991)
  This manual provides information, foundation exploration and testing procedures, load test methods, analysis techniques, allowable criteria, design procedures, and construction consideration for the selection, design, and ...
 • Những điểm mới trong quy chế đổi mới đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 07/2003/NĐ-CP 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 52/1999/NĐ-CP và Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 1 . Các quyết định đầu tư dự án của tất cả các ...
 • Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế 

  Lê, Văn Thịnh (2002)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLCLCTXD. 3. Thực trạng công tác QLCLCTXD ở Việt Nam. 4. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 5. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức ...
 • Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Quá trình hình thành nghề tư vấn II. Kỹ sư tư vấn xây dựng và các tổ chức tư vấn xây dựng III. Nội dung công tác tư vấn IV. Giám sát xây dựng V. Yêu cầu của giám sát xây dựng .. XII. Nguyên tắc ...
 • Công nghệ vật liệu 

  Nguồn sưu tầm
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tương lai tươi sáng cho màn hình OLED. Vật liệu ZIFs và những triển vọng ứng dụng trong tương lai. Tảo cát được chuyển thành phần tử Silic cảm biến. Từ túi nhựa tới tà vẹt đường sắt. Một hợp kim mới ...
 • Công tác thi công nền móng 

  Nguyễn, Bá Kế (2009)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Nguyên tắc chung trong giám sát 2. Nền móng tự nhiên 3. Nền cần gia cố 4. Thi công móng cọc 4.1. Cọc chế tạo sẵn 4.2. Cọc khoan nhồi 5. Thi công hố đào.
 • Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ...
 • Kỹ thuật môi trường 

  Hoàng Kim Cơ, Trần Hữu Uyển, Lương Đức Phẩm (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
  Trình bày kỹ thuật để xử lý nước thải làm cho môi trường trong sạch. Đề cập đến 3 vấn đề : xử lý khí bụi theo phương pháp cơ học và hóa học, nước và môi trường, xử lý chất thải rắn hữu cơ. Trong đó trình bày từng phương ...
 • Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 

  Trần Mạnh Tuân (Xây dựng, 2011)
  Tài liệu này cập nhật những thay đổi mới nhất của tiêu chuẩn ACI 318 năm 2002 với những nội dung cơ bản trong quan niệm về phân loại các trường hợp phá hoại của cấu kiện bê tông cốt thép.
 • Khí cụ điện. Kết cấu - sử dụng và sửa chữa 

  Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng (Khoa học và kỹ thuật, 1998)
  Cuốn sách giới thiệu ngắn gọn nguyên lý làm việc, kết cấu, số liệu kỹ thuật của một số khí cụ điện, giới thiệu một số thiết bị tự động bảo vệ động cơ và mạch điện tránh sự cố do quá tải, ngắn mạch hay những trường hợp không ...
 • Điện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng 

  Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh (Khoa học và kỹ thuật, 2004)
  Đại cương về điện tử công suất. Điốt công suất, Tiristo, GTO và Triac, bộ chỉnh lưu Điôt, thiết kế bộ chỉnh lưu, bộ biến tần, điều khiển các bộ biến đổi.
 • Ổn định công trình 

  Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình (Khoa học kỹ thuật, 2006)
  Cuốn sách trang bị những kiến thức cần thiết để đánh giá khả năng ổn định cho các công trình xây dựng dưới tác động của các nguyên nhân bên ngoài. Cuốn sách bao gồm 7 chương.
 • Cơ học công trình 

  Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình (Xây dựng, 2010)
  Cơ học công trình là môn học kết hợp của 3 môn học: Cơ học cơ sở, các bài toán cơ bản của sức bền vật liệu và cơ học kết cấu. Cơ học công trình trang bị cho sinh viên, kỹ sư những kiến thức cần thiết để kiểm tra độ bền, ...
 • Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 

  Nguyễn Minh Kiều (Thống kê, 2010)
  Cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, giá trị tiền tệ theo thời gian, định giá chứng khoán và chi phí sử dụng vốn, thẩm định đầu tư dài hạn, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp…
 • Bài tập kiểm toán 

  Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (Lao đông xã hội, 2006)
  Gồm các câu hỏi bài tập về tổng quan kiểm toán, các thủ tục, phương pháp, kĩ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kiểm toán. Một số đề thi mẫu và bài giải.
 • Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010) 

  Phan Đức Dũng (Lao đông xã hội, 2010)
  Cuốn sách cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ tài chính ban hành.
 • Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu 

  Phan Đức Dũng (Thống kê, 2008)
  Trình bày những kiến thức cơ bản về kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh xuất khẩu: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản ...

View more