Now showing items 1-1 of 1

    • Tư Tưởng Kinh Tế Kể Từ Keynes 

      Beaud, Michel; Dostaler, Gilles (Tri thức, 2009)
      Sách này giới thiệu tư tưởng kinh tế kể từ khi tác phẩm Lý thuyết tổng quát của Keynes được xuất bản. Sách hướng những ai muốn tự định hướng trong mê cung của tư tưởng kinh tế đương đại. Đặc biệt sách nhắm đến sinh viên, ...