Now showing items 1-5 of 5

  • Từ Điển An Toàn Thông Tin Anh - Việt Và Việt - Anh 

   Ban Từ Điển Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2010)
   Từ điển này gồm khoảng 500 mục từ chuyên ngành tập trung vào phân tích các rủi ro, các tiêu chuẩn, an toàn dữ liệu, an toàn mạng và máy tính cá nhân, quản lý khóa virus, hệ tin cậy vấn đề xác thực và kiểm soát truy nhập. ...
  • Từ Điển Công Nghệ Thông Tin Điện Tử Viễn Thông Anh – Việt 

   Ban Từ Điển Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2010)
   Với ngành công nghệ thông tin, việc không “sắm” cho bản thân từ điển chuyên ngành như một cách bạn đánh mất một kho từ quý giá. Không những thế, với xu thế hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc trang ...
  • Từ Điển Khoa Học Và Công Nghệ Việt – Anh 

   Ban Từ Điển Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật (Khoa Học Kỹ Thuật, 2010)
   Trong những năm gần đây, việc xuất bản một số loại Từ điển Anh -Việt đa ngành và chuyên ngành đã đáp ứng phần nào nhu cầu cấp thiết cho việc học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhằm đáp ứng toàn diện và hữu hiệu hơn những ...
  • Từ Điển Sinh Học Anh Việt Và Việt Anh 

   Ban Từ Điển Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Từ điển sinh học Anh Việt và Việt Anh với khoảng 50.000 thuật ngữ.
  • Từ Điển Điện Tử Tin Học Truyền Thông Anh - Việt 

   Ban Từ Điển Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   ​Tài liệu về điện tử -tin học bằng tiếng Anh chiếm một tỉ lệ khá lớn so với các ngôn ngữ khác cho nên cuốn Từ Điển Điện Tử-Tin Học-Truyền Thông Anh Việt đã ra đời để phục vụ cho nhu cầu giải nghĩa và đối chiếu trong lĩnh ...