Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý 

      Hoàng Bảo Tuyên (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Trạm biến áp là thiết bị rất quan trọng trong hệ thống điện, đảm nhiệm chức năng tăng điện áp ở đầu nguồn phát nhằm giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải điện năng đến phụ tải tiêu thụ điện, đồng thời hạ điện ...