Now showing items 13849-13868 of 27356

  • Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích 

   Thích Hành Trụ (Tôn giáo, 2007)
   Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.
  • Luật Tục Chăm Và Luật Tục Raglai 

   Phan, Đăng Nhật (Dân tộc, 2005)
   Cuốn sách gồm hai phần, luật tục Chăm và luật tục Raglai, là hai tộc người mà trong lịch sử cũng như hiện tại có quan hệ khá gần gũi và nhiều nét tương đồng. Các tác giả của công trình không chỉ sưu tầm, hệ thống và biên ...
  • Luật Tục Thái Ở Việt Nam 

   Ngô, Đức Thịnh; Cẩm, Trọng (Văn Hóa Dân Tộc, 2009)
   Dân tộc Thái và luật tục Thái . Các văn bản luật tục Thái ở Tây Bắc (phần chữ Thái ). Các văn bản luật tục Thái ở Tây Bắc (phần chữ Việt).
  • Luật xây dựng 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy nganh Xây dựng cầu đường và xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Luật Đá Cầu 

   Ủy Ban Thể Dục Thể Thao (Thể Dục Thể Thao, 2007)
   Quy định hoạt động đá cầu.
  • Luật Đầu Tư (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/7/2006) 

   Nguyễn, Văn An (Hà Nội, 2007)
   Quy định chung. Bảo đảm đầu tư. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư. Hình thức đầu tư. Lĩnh vực, địa bàn, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Hoạt động đầu tư trực tiếp. Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Đầu tư ra nước ngoài. Quản lý nhà ...
  • Luật Đầu Tư. Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/7/2006 

   Nguyễn, Văn An (Lao Động-Xã Hội, 2006)
   Quy định về đầu tư.
  • Luật Đất Đai (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 1998 Và Năm 2001) 

   Nông, Đức Mạnh (Chính Trị Quốc Gia, 2004)
   Quy định về đất đai.
  • Luật Đất Đai 2003 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 

   Hội Luật Gia Việt Nam (Lao Động-Xã Hội, 2005)
   Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003.
  • Luật Đấu Thầu (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/4/2006) 

   Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải (Hà Nội, 2007)
   Những quy định chung về đấu thầu. Lựa chọn nhà thầu. Hợp đồng đấu thầu. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu. Quản lý hoạt động đấu thầu. Điều khoản thi hành.
  • Luật Đê Điều (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2007) 

   Bộ Tư Pháp (Nxb. Tư Pháp, 2007)
   Quy định về đê điều.
  • Luật Điền Kinh 

   Ủy Ban Thể Dục Thể Thao (Thể dục thể thao, 2005)
   Luật điền kinh. Các hiệp hội điền kinh quốc tế. Kiểm tra chất kích thích doping. Những điều luật kỹ thuật cho thi đấu điền kinh quốc tế.
  • Luật Điện Ảnh (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2007) 

   Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia (Hà Nội, 2007)
   Quy định pháp luật về điện ảnh.
  • Luật Điện Lực (Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/7/2005) 

   Unknown author (Hà Nội, 2007)
   Quy định về hoạt động điện lực.
  • Luật Đời 

   London, Jack (2009)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Luật Đời của tác giả Jack London. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Luật Đời Và Cha Con 

   Nguyễn, Bắc Sơn (2008)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Luật Đời Và Cha Con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Luật Đường Sắt (Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2006) 

   Unknown author (Hà Nội, 2007)
   Quy định hoạt động đường sắt.
  • Lucky Man: A Memoir 

   Fox, Michael J. (Ebury Press, 2003)
   In September 1998, Michael J. Fox stunned the world by announcing he had been diagnosed with Parkinson's disease--a degenerative neurological condition. In fact, he had been secretly fighting it for seven years. The worldwide ...
  • Luyến Thương 

   Uyên Nhi (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Luyến Thương của tác giả Uyên Nhi. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Luyện âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu về các nguyên âm trong bảng chữ cái phiên âm Tiếng Anh, hình thang nguyên âm, các cơ quan của bộ máy phát âm môi, răng, lưỡi, hàm, ngạc cứng, ngạc mềm, dây thanh, khoang mũi ... cũng như đặc điểm, ...