Now showing items 13849-13868 of 27769

  • Lò Vi Ba Và Bếp Điện Từ 

   Nguyễn, Minh Đức (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011)
   Vận hành, sửa chữa lò vi ba và bếp điện từ.
  • Lòng Bão 

   Sông Biếc (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng Bão của tác giả Sông Biếc. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Cha 

   Tagore, R. (2006)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng cha của tác giả R. Tagore. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Dạ Đàn Ông 

   Đậu, Hải Nam (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng Dạ Đàn Ông của tác giả Đậu Hải Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Mẹ 

   Trần, Hồng Long (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng Mẹ của tác giả Trần Hồng Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Son Vẫn Trọn 

   Trần, Thị Bảo Châu (2002)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Lòng Son Vẫn Trọn của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Từ Bi Và Con Người 

   Lama, Dalai (knxb, 2010)
   Một câu hỏi quan trọng nằm chôn vùi dưới kinh nghiệm của chúng ta, cho dù chúng ta biết đến nó hay không biết, đó là : Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Tôi có nghĩ về điều nầy và muốn được chia xẻ với mọi người những gì tôi ...
  • Lòng Tự Ái 

   Vũ, Trọng Phụng (2006)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng Tự Ái của tác giả Vũ Trọng Phụng. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lòng Đã Trót Yêu 

   Ryunosuke, Akutagawa (2006)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lòng đã trót yêu của tác giả Akutagawa Ryunosuke. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lô Hội Vị Thuốc Nhiều Công Dụng 

   Thục Nhàn (Phương Đông, 2007)
   Hướng dẫn kỹ thuật trồng và sử dụng cây lô hội.
  • Lôgic Mờ Và Ứng Dụng 

   Meunier, B. Bouchon (Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2011)
   Biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ. Lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ. Lập luận xấp xỉ. Ứng dụng của logic mờ. Hệ mờ dựa trên tri thức. Điều khiển mờ. Cơ sở dữ liệu mờ.
  • Lôgic Quy Nạp Và Vai Trò Của Nó Trong Nhận Thức Khoa Học 

   Nguyễn, Gia Thơ (Khoa Học Xã Hội, 2005)
   Lôgic quy nạp truyền thống và lôgic quy nạp hiện đại. Vai trò của lôgic quy nạp trong nhận thức khoa học.
  • Lôgíc Và Tiếng Việt 

   Nguyễn, Đức Dân (Giáo dục, 2008)
   Bao gồm 6 chương về: Suy luận ngôn ngữ, lôgíc và sắc thái ngôn ngữ, lôgíc các từ hư, lôgích và sự nhận thức không gian, những hiện tượng phi lôgích trong tiếng việt, phủ định và bác bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ...
  • Lôi Âm Ma Công 

   Cổ, Long (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Lôi Âm Ma Công của tác giả Cổ Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lối Thoát 

   Lê, Thao Chuyên (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Lối Thoát của tác giả Lê Thao Chuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lỗ Tấn – Thân Thế Sự Nghiệp Những Sáng Tác Tiêu Biểu 

   Lỗ, Tấn (Văn Hóa Thông Tin, 2010)
   Lỗ Tấn được đánh giá là nhà tư tưởng của cách mạng, là nhà văn nghệ mở đầu cho cả một thời đại, là nhà khoa học lịch sử thực sự cầu thị, là nhà giáo dục gương mẫu, là người quốc tế chủ nghĩa thiết tha mong nhân loại được ...
  • Lỗ đen 

   Hawking, Stephen
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thuật ngữ lỗ đen còn rất mới. Nó được nhà khoa học người Mỹ John Wheeler đưa ra vào năm 1969 nhằm mô tả một cách hình tượng một ý tưởng bắt nguồn ít nhất khoảng 200 năm trước, vào thời mà còn có hai ...
  • Lỗi Không Phải Tại Rượu 

   Chu, Lai (2006)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lỗi Không Phải Tại Rượu của tác giả Chu Lai. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lỗi Không Tại Bác Sĩ 

   Berna, Tristian (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lỗi Không Tại Bác Sĩ của tác giả Tristian Berna. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Lỗi Tại Ai Bây Giờ ! 

   Hoàng, Chính (2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Lỗi Tại Ai Bây Giờ ! của tác giả Hoàng Chính. Mời các bạn cùng tham khảo.