Now showing items 12882-12901 of 26608

  • Lập hồ sơ quản lý xây dựng khu đô thị mới thị trấn Đông Hưng-Thái Bình 

   Nguyễn, Hải Sơn; Nguyễn Châu Loan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Quy hoạch làm cơ sở cho các dự án xây dựng một trung tâm hành chính mới của Quận phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước và các hoạt động văn hóa kinh tế, xã hội khác trên địa bàn. Quy hoạch cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung ...
  • Lập lịch cho truyền thông trong mạng WSN 

   Trần, Thị Tính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án này tập trung vào các thủ tục điều khiển thâm nhập môi trường của mạng WSN và được chia làm 3 chương nội dung: • Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây WSN, các ứng dụng của nó trong đời sống và một số chuẩn ...
  • Lập quy hoạch và quản lý trung tâm xã Hoàng Quế - huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh 

   Phạm, Thanh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Triều đến năm 2020. Làm căn cứ để quản lý đô thị, cải tạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho từng giai ...
  • Lập Tiến Độ Thi Công Sử Dụng Phần Mềm Dt Và Ms Project Trong Xây Dựng 

   Bùi, Mạnh Hùng (Xây Dựng, 2007)
   Lập tiến độ thi công sử dụng phần mềm DT2002 và MS Project trong xây dựng. Lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang, sơ đồ lịch và sơ đồ mạng. Sơ đồ tài nguyên. In tiến độ.
  • Lập Trình Bằng Ngôn Ngữ Assembly Cho Máy Tính PC-LBM 

   Nguyễn, Mạnh Giang (Giáo dục, 2007)
   Tóm tắt phần cứng họ máy tính PC-IBM. Đảm bảo chương trình cho máy vi tính PC-IBM. Hệ lệnh của vi xử lý Intel 86. Lập trình với Debug. Lập trình cho thiết bị ngoài thông dụng. Lập trình cho thiết bị ngoài ghép nối. Lập ...
  • Lập trình C for Windows 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức về nguyên lý lập trình ngôn ngữ C trên môi trường Windows. Học viên nắm được cách khai thác các hàm, đối tượng và các tài nguyên mà hệ điều hành Windows cung cấp cho người lập trình.
  • Lập Trình C Trong Kỹ Thuật Điện Tử 

   Buchanan, W. (Khoa học và Kỹ Thuật, 2008)
   Nhập vào và xuất ra. Các lệnh lựa chọn. Lệnh lặp. Các hàm. Con trỏ. Mảng. Xâu. Các cấu trúc. Nhập/xuất tệp. Lập trình hệ thống.
  • Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao 

   Phạm, Công Ngô (Giáo Dục, 2008)
   Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ ...
  • Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Visual Basic SQL Server 

   Võ, Phước Linh (Thống kê, 2007)
   Mục tiêu của cuốn sách Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Visual Basic - SQL Server là cung cấp kiến thức về những công cụ kết hợp Visual Basic và SQL Server ở mức độ cao cấp. Người đọc sẽ được hướng dẫn cách nhanh nhất để tiếp cận ...
  • Lập Trình Game 3D Iphone 4 Và 5 

   Minh Huy; Tiến Dũng (Hồng Đức, 2011)
   Cuốn sách trình bày những vấn đề căn bản trong việc phát triển game 3D. Nội dung sách có 2 phần, hướng dẫn cụ thể và chi tiết. Sách là công cụ đắc lực giúp bạn tạo ra những game 3D độc đáo
  • Lập Trình Game Bằng Visual Basic 

   Đinh, Xuân Lâm (Thống kê, 2007)
   Lập trình các trò chơi sắp số, dò mìn, xếp gạch, tìm cặp, chơi ca rô, xạ thủ, bắn máy bay.
  • Lập Trình Game Cho Điện Thoại Di Động 

   Nguyễn, Thành Danh (Giao Thông Vận Tải, 2007)
   Giới thiệu game viết bằng ngôn ngữ Java dùng trong điện thoại di động. Thế giới di động. Những game lớn dành cho thiết bị vi hình. Những tiêu chuẩn của mạng không dây. Nhắn tin không dây. Mạng không dây ở châu Á. Những ...
  • Lập trình game trên thiết bị di động 

   Lê, Vũ Minh Quang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý thuyết, chương này trình bày các kiến thức cơ bản về thiết bị di động như kiến trúc phần cứng, vi xử lý, bộ nhớ, các thiết bị đo lường và nền tảng của hệ điều hành Android. Chương ...
  • Lập trình hướng đối tượng 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm và kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy lập trình giải các bài toán kỹ thuật theo phương pháp lập trình hướng ...
  • Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ 

   Nguyễn, Thanh Thủy (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Lập trình hướng đối tượng, phương pháp giải quyết bài toán mới. Những mở rộng của C++. Đối tượng và lớp. Định nghĩa toán tử trên lớp. Kỹ thuật thừa kế. Khuôn hình.
  • Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ 

   Lê, Đăng Hưng; Tạ, Tuấn Anh; Nguyễn, Hữu Đức (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Lập trình hướng đối tượng phương pháp giải quyết bài toán mới. Những mở rộng của C++. Đối tượng và lớp. Định nghĩa toán tử trên lớp. Kỹ thuật thừa kế. Khuôn hình.
  • Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java 

   Đoàn, Văn Ban (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2006)
   Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng. Lập trình với Java. Các thành phần của Java. Lớp và các thành phần của lớp đối tượng. Các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ. Các lớp cơ sở và các cấu trúc dữ liệu. ...
  • Lập Trình Java Nâng Cao 

   Đoàn, Văn Ban (Khoa học và kỹ thuật, 2008)
   Lập trình đa luờng, RMI và phân tán đối tượng, mạng, Java Bean. Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP. Vấn đề bảo mật và an ninh thông tin. Lập trình theo tiêu chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm.
  • Lập Trình Lôgic Trong Prolog 

   Phan, Huy Khánh (Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2011)
   Prolog là ngôn ngữ lập trình logic( programming in logic) do GS A.Colmerauer đưa ra lần đầu tiên vào năm 1972 tại trường ĐH Maseille, Pháp. Nội dung cuốn sách gồm: Mở đầu về ngôn ngữ Prolog. Ngữ nghĩa của chương trình ...
  • Lập trình Matlab 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giúp sinh viên nắm được kỹ năng lập trình bằng Matlab để giải các bài toán khoa học kỹ thuật đặc biệt là các bài toán xử lý các dữ liệu dưới dạng ma trận, đồ thị, giải các bài toán về xử lý tín hiệu số, xử lý ...