Now showing items 10982-11001 of 25693

  • K-pop: popular music, cultural amnesia, and economic innovation in South Korea 

   Lie, John (University of California Press, 2015)
   K-Pop: Popular Music, Cultural Amnesia, and Economic Innovation in South Korea seeks at once to describe and explain the emergence of export-oriented South Korean popular music and to make sense of larger South Korean ...
  • Kafka Bên Bờ Biển 

   Murakami, Haruki (Văn học, 2009)
   Kafka bên bờ biển là tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami (2002). Sự xuất sắc của tác phẩm này đã giúp ông được trao giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2006. Bản dịch tiếng Việt của Dương Tường được hoàn ...
  • A Kaizen Approach to Food Safety: Quality Management in the Value Chain from Wheat to Bread 

   Hill, Victoria (Springer, 2014)
   This book provides a Management Science approach to quality management in food production. Aspects of food quality, product conformance and reliability/food safety are examined, starting with wheat and ending with its value ...
  • Karl Popper 

   Parvin, Philip; Meadowcroft, John (Continuum International Publishing Group, 2010)
   Karl Popper was one of the most important and controversial thinkers of the twentieth century. Today he is best known for his contributions to the philosophy of science and the history of ideas. In the former Popper argued ...
  • Kazak Intermediaries and Russian Rule on the Steppe, 1731-1917 

   Campbell, Ian W. (Cornell University Press, 2017)
   In «Knowledge and the Ends of Empire», Ian W. Campbell investigates the connections between knowledge production and policy formation on the Kazak steppes of the Russian Empire. Hoping to better govern the region, tsarist ...
  • Kazan 

   Curwood, James Oliver (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kazan của tác giả James Oliver Curwood. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • The Keats Brothers: The Life of John and George 

   Gigante, Denise (Belknap Press of Harvard University Press, 2011)
   John and George Keats—Man of Genius and Man of Power, to use John’s words—embodied sibling forms of the phenomenon we call Romanticism. George’s 1818 move to the western frontier of the United States, an imaginative leap ...
  • Key Concepts in Measurement 

   Perron, Brian E.; Gillespie, David F. (Oxford University Press, 2015)
   Measurement refers generally to the process of assigning a numeric value to, or ordering characteristics or traits of, entities under study. Measurement is necessary for building and testing theory, specifying problems, ...
  • Key Terms in Discourse Analysis 

   Baker, Paul; Ellece, Sibonile (Continuum International Publishing Group, 2011)
   Rather than always inventing examples to illustrate points, we have tried to take them from real life uses of language. To achieve this, we have used corpora – large collections of naturally occurring texts that have been ...
  • Key Terms in Philosophy of Religion 

   Arragon, Raymond J. Van (Continuum International Publishing Group, 2010)
   This book is organized as follows. The first chapter provides an introduction to our subject by briefly exploring the nature of religion, the relation of philosophy to religion (of reason to faith), the main topics in ...
  • Key Terms in Second Language Acquisition (Key Terms series) 

   Patten, Bill Van; Benati, Alessandro G. (Continuum International Publishing Group, 2010)
   Key Terms in Second Language Acquisition includes definitions of key terms within second language acquisition, and also provides accessible summaries of the key issues within this complex area of study. The final section ...
  • Keyboarding and Word Processing Essentials, Lessons 1-55: Microsoft Word 2010 

   VanHuss, Susie H.; Forde, Connie M.; Woo, Donna L. (Cengage Learning, 2010)
   The Eighteenth Edition of KEYBOARDING AND WORD PROCESSING ESSENTIALS, LESSONS 1-55 uses proven techniques to help readers master the keyboarding and formatting skills they need for career success--from initial new-key ...
  • Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development 

   Storper, Michael (Princeton University Press, 2013)
   Why do some cities grow economically while others decline? Why do some show sustained economic performance while others cycle up and down? In Keys to the City, Michael Storper, one of the world's leading economic geographers, ...
  • Kén Chồng Cho Con 

   Hoàng, Dũng Tuấn (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Kén chồng cho con của tác giả Hoàng Dũng Tuấn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican từ thế kỷ 18 đến nay 

   Nguyễn, Mạnh Quang
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. A.- Tổng quát về kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican. B.- Kế sách lặn sâu và trèo cao vào thượng tầng quyền lực của các chính quyền Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. I. Thời kỳ ...
  • Kế Hoạch Hoàn Hảo 

   Sheldon, Sidney (2006)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kế Hoạch Hoàn Hảo của tác giả Sidney Sheldon. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm 2006-2010 

   Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư (Lao Động-Xã Hội, 2008)
   Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010.
  • Kế hôn sớm Y Y 

   Kim Huyên
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Truyện Kết Hôn Sớm Y Y, vội vã kết hôn với nhau tưởng chừng là sẽ được hạnh phúc không ai còn chia lìa họ nữa, nhưng thật chất không phải vậy khi sống chung sẽ có những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra ...
  • Kế sách làm giàu 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứng xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống ...
  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tri Thức Thời Đại 

   Vũ Thị Diễm My; Vũ, Thị Diễm My (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chia làm ba phần: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Tri Thức Thời Đại. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và XĐKQKD taị công ty CP Tri Thức Thời ...