Now showing items 9612-9631 of 23140

  • K-pop: popular music, cultural amnesia, and economic innovation in South Korea 

   Lie, John (University of California Press, 2015)
   K-Pop: Popular Music, Cultural Amnesia, and Economic Innovation in South Korea seeks at once to describe and explain the emergence of export-oriented South Korean popular music and to make sense of larger South Korean ...
  • Kafka Bên Bờ Biển 

   Murakami, Haruki (Văn học, 2009)
   Kafka bên bờ biển là tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami (2002). Sự xuất sắc của tác phẩm này đã giúp ông được trao giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2006. Bản dịch tiếng Việt của Dương Tường được hoàn ...
  • A Kaizen Approach to Food Safety: Quality Management in the Value Chain from Wheat to Bread 

   Hill, Victoria (Springer, 2014)
   This book provides a Management Science approach to quality management in food production. Aspects of food quality, product conformance and reliability/food safety are examined, starting with wheat and ending with its value ...
  • Kazan 

   Curwood, James Oliver (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kazan của tác giả James Oliver Curwood. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • The Keats Brothers: The Life of John and George 

   Gigante, Denise (Belknap Press of Harvard University Press, 2011)
   John and George Keats—Man of Genius and Man of Power, to use John’s words—embodied sibling forms of the phenomenon we call Romanticism. George’s 1818 move to the western frontier of the United States, an imaginative leap ...
  • Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development 

   Storper, Michael (Princeton University Press, 2013)
   Why do some cities grow economically while others decline? Why do some show sustained economic performance while others cycle up and down? In Keys to the City, Michael Storper, one of the world's leading economic geographers, ...
  • Kén Chồng Cho Con 

   Hoàng, Dũng Tuấn (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Kén chồng cho con của tác giả Hoàng Dũng Tuấn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican từ thế kỷ 18 đến nay 

   Nguyễn, Mạnh Quang
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. A.- Tổng quát về kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican. B.- Kế sách lặn sâu và trèo cao vào thượng tầng quyền lực của các chính quyền Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. I. Thời kỳ ...
  • Kế Hoạch Hoàn Hảo 

   Sheldon, Sidney (2006)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kế Hoạch Hoàn Hảo của tác giả Sidney Sheldon. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm 2006-2010 

   Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư (Lao Động-Xã Hội, 2008)
   Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010.
  • Kế hôn sớm Y Y 

   Kim Huyên
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Truyện Kết Hôn Sớm Y Y, vội vã kết hôn với nhau tưởng chừng là sẽ được hạnh phúc không ai còn chia lìa họ nữa, nhưng thật chất không phải vậy khi sống chung sẽ có những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra ...
  • Kế sách làm giàu 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứng xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống ...
  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tri Thức Thời Đại 

   Vũ Thị Diễm My; Vũ, Thị Diễm My (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chia làm ba phần: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Tri Thức Thời Đại. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và XĐKQKD taị công ty CP Tri Thức Thời ...
  • Kế Toán Chi Phí 

   Bùi, Văn Trường (Thống Kê, 2007)
   Nhũng vấn đề chung về kế toán chi phí. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ...
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TAKAHATA PRECISION Việt Nam 

   Nguyễn, Văn Ánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
   Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ...
  • Kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm và một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên cầu, phà Quảng Ninh 

   Nguyễn, Thị Yến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài gồm: Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành ...
  • Kế Toán Công Ty Chứng Khoán 

   Ngô, Thế Chí (Tài Chính, 2007)
   Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Kế toán các loại tiền, các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn. Kế toán các khoản nợ phải thu. Kế toán vật tư, tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.
  • Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý: Khám Phá Bí Mật Của Báo Cáo Tài Chính 

   Mpdf (Nxb. Trẻ, 2007)
   Vai trò của kế toán. Tổng quan về các báo cáo tài chính. Các yếu tố của báo cáo kế toán.
  • Kế Toán Doanh Nghiệp Với Visual Basic 

   Vn-Guid (Thống kê, 2007)
   Tổng quan về chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp. Phân hệ tài khoản. Phân hệ kế toán tiền mặt. Phân hệ kế toán hàng hóa. Phân hệ kế toán công nợ.
  • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh Phúc 

   Phạm Kim Dung; Phạm, Kim Dung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung khoá luận của em gồm 3 chương sau: Chương 1: Vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết ...